Ano, život je o učení práci nemoci smrti

P1070657

Život v nás a okolo nás je pevně naprogramován osudem, jsme jenom ubohé loutky, které ovládá osud, mnozí pyšní lidé si naivně myslí, že nejsou loutky ovládané osudem, i já sám jsem si to bohužel jako pyšný trouba myslel. Máme svobodu zde jenom v tom, co je pro náš osud bezvýznamné, a to co je pro nás významné, s tím nemůžeme nic učinit, vše je zde evolucí naprogramované k tomu aby to dělalo to co je pro ekosystém optimální, to co se pokusí nějak se postavit násilně osudu, to je automaticky eliminované.
Vše co zde vzniklo, to musí i zaniknout, na věčné časy je zde jenom to, co nevzniklo, jde třeba o zákon gravitace, zákony které vzniky díky člověku jsou dočasné, se zánikem centrální diktatury, zanikají i zákony které centrální diktatura vytvořila, ideologická a ekonomická manipulace s lidmi, zde vždy byla možná jenom pomocí centrální diktatury a mocných diktátorů.
Moc je zde díky bezmoci, bohatství je zde díky bídě, výhody zde jsou díky nevýhodám, jistoty zde jsou díky nejistotám, úspěch je zde díky neúspěchu, štěstí je zde díky neštěstí, pravda je zde díky lži, život je zde díky smrti, ráj je zde díky peklu, atd. mnohdy se mě zdá že lidi existují v existenčním bludišti, a když se někomu podaří konečně najít východ z existenčního bludiště tak zjistí, že se z jednoho existenčního bludiště, dostal do jiného existenčního bludiště, v realitě jde třeba o změnu zaměstnavatele, nebo o rozvod a nové manželství, je to v troubě, a ty jsi inteligentní trouba.
Reklamy

Odmítni vše, co z tebe dělá troubu

P1070648

Každý chce sobecky zde hrát v něčem hlavní roli jako celebrita, a jedinou možností jak toho dosáhnout, je kategoricky trvale odmítnout vše, co z tebe dělá troubu, jde o; drogy, naivitu, hloupost, nemoci, bídu, bezmocnost, atd. vše je zde existenční konflikt o hodnoty, dobrota je žebrota.
Masožravá květina je ukázkou toho, jak udělat z naivního hmyzu troubu, a než stačí naivní hmyz pochopit to, že je troubou, tak je už existenčně v troubě, podobně funguje svatý korán, který z mohamedána udělá velikého troubu, který si vezme na tělo výbušniny, a odpálí se tam, kde je hodně cizích lidí.
Vždy se ptej na to, kdo má ze lží a krádeží zde užitek, zjistíš, že největší užitek ze lží a krádeži, mají mocní a bohatí parazité, co jsou zde; prezidentem, předsedou strany nebo vlády, ministrem, senátorem, poslancem, diplomatem, byrokratem, ředitelem, celebritou, milionářem, císařem, sultánem, králem, šlechticem, zemanem, generálem, papežem, knězem, rabínem, prorokem, dalajlámou, guru, vůdcem, profesorem, koučem, poradcem, soudcem, notářem, právníkem, mafiánem, atd. jsme si rovní jenom ve smrti!
Podívejme se na Křesťanskou sektu, co má ve Vatikánu svoje centrum, tato Křesťanská sekta, vychází z Indického sektářského Hinduismu, a snaží se z věřících lidí, udělat veliké trouby.
Co je sekta, a co je náboženství, v tom troubové nemají dosud jasno, náboženství říká, že bohem každému to je, co on miluje, protože to potřebuje, z pohledu náboženství Bůh není subjektem, který může něco z ničeho zázračně stvořit, nebo osobně mluvit k člověku, ale je to psychický symbol, který je nám svatý tak dlouho, dokud jej milujeme.
Jak vlastně vznikli sekty a svaté knihy, které z věřících lidí dělají veliké trouby? Sekty vznikli z; pohádek, pověr, mýtů, fetišů, rituálů, atd. když jsme existenčně v troubě, tak jako troubové věříme na zázraky. Podívej se do zrcadla na velikého troubu a řekni si, už nebudu troubou, který myslí a žije jako trouba, a tak je jeho budoucnost v troubě.

Moudrý je ten, kdo není hloupý

P1070636

Vše je zde jako mince, která má rub a líc, většinou známe jenom jednu stranu mince, a neuvědomujeme si, že mince má i druhou stranu, a tak opakem moudrosti je hloupost. Nebuď zvědavý, to říkají hlupáci, aby nevypadali hloupě, protože neznají správné odpovědi, na všechny zvědavé otázky. 

Krize je trestem za hloupost a tato krize postihuje národy i jednice, nejhorším problémem jsou hlupáci, co mají zde moc a bohatství, s příchodem internetu, je už snadné rychle a levně poznat, kdo je zde moudrý a kdo je zde hlupák. S moudrostí je to jako s ovladači pro tiskárnu k počítači, pokud máte správné ovladače tak vám tiskárna funguje za předpokladu, že je v ní; papír, barva, elektřina, kabel k počítači, atd. abychom mohli s něčím egoisticky manipulovat, tak potřebujeme správné programy a informace! 

Mnohdy je zde snaha nám zabránit v manipulaci tím že nebudeme mít k dispozici programy a informace, tím se často bohužel eliminuje konkurence. Proč dobývat nedobytnou pevnost, když můžeme nechat pevnost vyhladovět, a tak jí získáme bez boje, je to sice podraz, ale dobrota je přeci žebrota. Jsme sice zahlcení po celý život programy a informacemi, jenže jde o odpad s nulovou hodnotou! Jak poznat hodnotu u programů a informací? 

Hodnotu má to co děti milují, dítě není ovlivněno dezinformacemi a tak pozná co je hodnotné, děti milují svět který je jednoduchý a optimistický, dospělí milují svět který je složitý a pesimistický. Dospělí chtějí mít moc a bohatství, děti chtějí mít lásku a štěstí. Komu není rady od moudrého, tomu už nelze pomoci, je to marnost říkat mocným a bohatým hlupákům, aby se šli podívat do krematoria, aby konečně věděli, co je bude brzo jistě čekat.
Reklamy

Megalismus všemu kraluje

P1070883

Co je to megalismus? Je to ideologie veliké nabídky, ze které si můžeme vybírat to, co potřebujeme a milujeme, následkem je spěch a povrchnost, protože nemáme čas a chuť do hloubky studovat každou velikou nabídku. 

Opakem je zde minimalismus, kdy jsme v situaci, že si nemůžeme vybírat, a je zde jenom jedna možnost volby, normální je logicky zlatá střední cesta, kdy je zde normální nabídka, ze které si můžeme vybírat to, co potřebujeme a milujeme. Svoboda je spojená s velikou nabídkou výběru a otroctví je spojené s minimální nabídkou výběru, normální je pro nás něco mezi svobodou a otroctvím. 

Vše zde jsou příčiny a jejich následky, situace určuje naši existenci a tím i naši náladu, kdy se dobře naladíme, nebo se rozčílíme. Nedávejte všemu nálepky, protože spěcháte, ten druhý není dobrý ani zlý, on je závislý na situaci, ve které existuje a této situaci se podřizuje. Vadí vám egoistická civilizace, tak se z ní odstěhujete, vadí vám egoistický vztah, tak ten vztah ukončete, neřešte to, co nejde vyřešit! 

Vaše schopnosti a možnosti jsou limitované časem a ekonomicky, nespěchejte s rozhodnutím, nejvíce chyb je spojeno se spěchem, podívejme se do minulosti na to, jak lidi spěchali, a tak si zvolili špatnou budoucnost, megalismus způsobuje spěch a povrchnost, minimalismus způsobuje lenost a specializaci, vše zde jsou jenom příčiny a následky.
Reklamy

Nemáte čas, protože jste věřící ovce

P1070884

Svoboda nám umožňuje změnit naši budoucnost, tam kde není svoboda, tam není naděje na lepší budoucnost, ano velmi dlouho bylo mnoho lidí zotročeno a tak neměli naději na lepší budoucnost, otroctví nezaniklo jenom se přizpůsobilo nové době. Není zde demokracie je zde egoismus, tam kde je inteligence tam je i egoismus, jenom to co nemá inteligenci to není egoistické. 

Systém nám neustále lže, aby nás mohl okrádat o peníze a čas, nadbytek je zde díky nedostatku, aby mohl někdo být zde milionářem nebo prezidentem, tak jiný musí být konzumním otrokem, který se bojí exekutorů. Chodíte jako hloupé ovce k volbám, si zvolit vlky v beránčím rouše, jste naivní, pokud si myslíte, že egoistickým kapitalistickým vlkům jde o to, aby se měli ovce dobře. 

Ano, bude lépe, jenže lépe bude těm, co jste zvolili, a dali jim tak možnost na vás ekonomicky parazitovat, vám ekonomicky lépe nebude! Život je? Víte co je to život? Já to vím, život je evoluční experiment, a ty jsi zde jenom levný materiál na pokusy, vše živé je zde dočasně, trvale je zde jenom smrt, hromadíte hodnoty pro dědice! Lidi od pradávna hledají pravdu a lásku, tam kde není svoboda a tím i rovnost, tam logicky ani není pravda a láska. 

Bůh není nad vámi v ráji, to je pohádka pro děti, po smrti není peklo ani ráj, to je taky pohádka pro děti, proč věříte na pohádky to jste děti! Věříte, protože se z vás stali hloupé ovce, co jsou závislé na pastýři a těch co pastýři slouží, rovnost je zde jenom ve smrti, vše zde stvořil čas, podívejte se na vlastnosti času a vlastnosti Boha jsou stejné, pokud nemáte čas, znamená to, že jste hříšní neznabozi, ten kdo má čas, ten zná boha! Nemáte čas, protože jste věřící ovce, pastýři a jejich sluhové čas mají, tento konzumní svět je rozdělen na ty, co mají čas, a ty co čas nemají.
Reklamy

Ano, z dálky vše vypadá jinak než z blízka

P1070881

Každý si myslí, že on není parazit, to ten druhý je parazit, sebekritika vyšla z módy, už Ježíš Kristus si všimnul toho problému, že lidem schází sebekritika, a mnohokráte se k tomu i moudře vyjádřil. Nejde si nevšimnout toho, že základem každé svaté morálky je pokora, a pýcha je spojená s hříšností. 

Problém parazitů a hostitelů je velmi složitý, a je třeba se na něj podívat zblízka, abychom nechybovali a nevypadali jako hlupáci. Vše co je živé to je program, který se snaží, dosáhnou toho, na co je naprogramován evolucí, programy lze rozdělit podle; kvality, hodnoty, velikosti, stáří, důležitosti, závislostí, atd. tato rozdělení se mohou měnit podle situace, se změnou situace, se tak může stát z parazita hostitel, a z hostitele zase parazit, to co je živé to je i nestabilní. 

Naše myšlení a konání vychází z našeho podvědomí a vědomí, inteligence ovlivňuje naše myšlení a konání jenom z 1% a z 99% nás ovládá podvědomí a vědomí, má to i svojí logiku, je mnohem snadnější používat informace, o kterých víme, že jsou dobré, než pomocí inteligence hledat dlouho a pracně dobré informace. 

Ano, z dálky vše vypadá jinak než z blízka, proč je zde tak málo lidí co se snaží poznat naše problémy z blízka? Pravda byla vždy lidem nepříjemná, lidi mají radši lži, protože si každý vytvořil svůj omezený svět, ve kterém si na něco hraje, někdo si zde hraje na boha, a jiný na prezidenta, každá lidská hra je zde ale dočasně.
Reklamy

Stvořitelem vesmíru a života je čas, on na to měl dost času

P1070870

Žijeme ve složitém živém ekosystému, kde existují nepřátelé, a někteří nepřátelé jsou dobře utajení, a tak o nich ani nevíme, a tak s nimi nemůžeme bojovat. Naše možnosti a schopnosti jsou velmi omezené a tak jsme v situaci, kterou nelze vyřešit, tento svět je továrnou na experimenty a ty jsi jenom materiál, na kterém se dělají pokusy, když zemřeš tak zde bude místo tebe jiný člověk, který bude taky jenom materiálem, na kterém se dělají pokusy, jedeme v tom všichni, nikdo nemůže stát opodál jako pozorovatel. Nejde jenom o lidský problém, vše co je schopné rozmnožování, nebo růstu, to je zde materiálem na kterém se dělají pokusy, smrt to je ukončený pokusný program. 

Staré je mrtvé ať žije nové, o tom je tato řeka událostí, do které nevstoupíš dvakrát stejně, protože se tato řeka událostí neustále podle situace mění. Války v nahotě odhalují krutost života, vše je zde nejisté jenom smrt je zde jistá. Vědci se domnívají, že život zde nevznikl, ale že jde o zárodky života z vesmíru, to by mohlo znamenat to, že život je starý více než si umíme představit, a taky by to znamenalo, že nejsme ve vesmíru sami. Život je postaven na pružnosti fyzické a psychické, pružnost umožňuje překonávat problémy, pružnost je založená na bublině, ve které je tekutina nebo vzduch, je to něco jako molitan, který se používá v našich postelích. Naše nohy to jsou pružiny, díky kterým se můžeme pohybovat v nerovném terénu, ryby místo nohou k pohybu používají ploutve, a ptáci zase používají křídla.
Reklamy

Ano, živá pravda je zde dočasně

P1070864

1

Tam kde je evoluce, tam je i vše dočasně, tak jako umírají zvířata a lidi tak i umírá pravda, pravda je existenčně spojená se situací, ve které vznikla a se změnou situace, i pravda zaniká. Některé pravdy zanikají po krátké době, a jiné po dlouhé době, to záleží na tom, jak kvalitní to byla pravda, to co je kvalitní, to zde i déle existuje, nejsme tak bohatí, abychom věřili levným pravdám, které nemají žádnou trvalou hodnotu. 

2

Pravda je relativní symbol a tak je obtížné jí pochopit do hloubky, pravdy lze rozdělit na živé a mrtvé, mrtvou pravdou je to, že vše zde je jako mince, a tak to má rub a líc, živou pravdou je informace o tom, co se děje u nás a ve světě v novinách a televizi. V televizi se živé pravdy neustále mění, a to co bylo včera pravdou, to dneska už pravdou není, živá pravda rychle vzniká a rychle zaniká, mrtvá pravda vzniká pomalu, a pomalu zaniká. 

3
Velikým problémem je svatá pravda, ten kdo neuznává svatou pravdu je hříšný kacíř, a bude tvrdě potrestán, za hříšného kacíře může být vyhlášena jiná svatá víra, nebo jiná politická ideologie, následkem jsou zde svaté války, ve kterých se umírá za svatou pravdu, tyto svaté války mohou trvat mnoho století, a tím se z nich stává trvalý problém. 

4

Proč je zde tak veliký problém, se diplomaticky dohodnout o tom, co je správnou svatou pravdou v; náboženství, sektě, politice, ekonomice, vědě, technice, umění, školství, dopravě, bydlení, obchodě, zdravotnictví, programování, atd. 

5

Problémem je zde strach o výhody a jistoty, které někomu poskytuje jeho svatá pravda, lhář považuje konkurenty za lháře, každý podle sebe poměřuje druhé, následkem je začarovaný kruh, který nám dělá ze života očistec. Je to tak snadné zavést svatou cenzuru, a černé listiny, na kterých je to co by mohlo škodit svaté pravdě. 

6
Já problém se svatou pravdou, vnímám obrazně jako problém zakonzervování, ve snaze aby se něco nezkazilo, tak to zakonzervujeme, a tím nám to dlouho vydrží, a obsah konzervy se už nemění dlouhou dobu. Bible je velmi starou konzervou, ve které je stará svatá pravda, moderní svatou konzervou je zase sociální svatá ideologie, která umožňuje ubožákům se zde mít dobře, a kvalitním lidem, hází klacky pod nohy. 

7

Živé pravdy jsou postaveny na slibech, které slibují zázraky v budoucnosti nebo po smrti, sliby se slibují a jenom naivní hlupáci se dopředu radují, v budoucnosti zde nebudou zázraky, po smrti zde nebudou zázraky, vše je zde podřízeno mrtvým pravdám! 

8
Vše zde je mincí co má rub a líc, práva pro lidi zde jsou možná, pokud si lidi plní svoje povinnosti, ten kdo si neplní svoje povinnosti, ten zde přijde o svoje práva, o tom je; ekonomika, politika, náboženství, filosofie, umění, věda, atd. Pokud do EU přicházejí lidi s tmavou pletí a jinou svatou vírou, co si zde nebudou plnit svoje svaté povinnosti, tak jim musíme násilím odebrat svatá práva, a proměnit je na substrát, se kterým zde už nejsou žádné problémy. 

9

Dobrota je možná k tomu, co je dobré, k tomu co je zlé, musíme být zlí, jsou lidi s tmavou pletí a jinou svatou vírou dobří, nebo jsou zlí, v minulosti se zlí jinověrci napichovali na kůly, je třeba se vrátit k lidovým tradicím. 

10

Dáme lidem globálně do hlavy GVKB čipy, a tím bude pyšné ego v pytli, protože GVKB čip vymaže z hlavy hříšné myšlenky, a promění člověka v pokorného anděla, který nelže a nekrade.

Reklamy