Ano, eliminujeme invazní procesy

Pokud má nějaký proces výhody, tak následkem je invaze, podívejme se na; medúzy, kůrovce, příživníky, ekonomickou migraci, protekcionismus, atd. funguje to co je pod kontrolou, jak dochází k tomu že kontrola nefunguje? Příčinou selhání kontroly je centralizace a monopoly, tím se lidi rozdělují na ty co jsou nahoře a ty co jsou dole.

Největším problémem současnosti je špína v nás a okolo nás, následkem jsou invazní procesy které nám způsobují problémy. Znečistili jsme vodu a teď tu špinavou vodu pijeme, znečistili jsme potraviny a teď ty znečištěné potraviny jíme.

Znečistili jsme informace a teď ty špinavé informace konzumujeme z televize a internetu. Znečistili jsme pravidla podle kterých žijeme, a tak je náš život zde pro nás očistcem. Centralizace a monopoly jsou továrnou na špínu, z díla poznáme tvůrce, pokud by demokratické volby mohli eliminovat centralizaci a monopoly, tak by je vláda zakázala!

Je třeba okamžitě zavést kontrolu kvality u všeho, nejsme tak bohatí, abychom si mohli dovolit nekvalitní elitu co rozhoduje o nás bez nás. Nahradíme elitní lidi za roboty a umělou inteligenci, moc a bohatství bude zde mít umělá inteligence a roboti, lidi budou bezmocní a chudí, tím skončí problém se špínou v nás a okolo nás, vadný člověk skončí ve spalovně odpadků, dobrota je žebrota.

Výhody zde jsou díky nevýhodám

Vše je obrazně mince, kde na jedné straně jsou výhody a na druhé straně jsou nevýhody. Aby ti co jsou nahoře měli výhody tak ti co jsou dole mají nevýhody, co je dovoleno těm co jsou nahoře, to je zakázáno těm co jsou dole, nadbytek vytváří nedostatek o tom je protekcionismus který rozdělil lidi na ty co jsou nahoře a ty co jsou dole. Pokud jsme dali protekci příživníkům, tak následkem je blbá nálada, dobrota je žebrota, z díla poznáme kdo je a kdo není příživník, podívejme se na to jak funguje internet, chceš prodat zboží nebo služby tak musíš zaplatit za reklamu! Tam kde je monopol, tam není potřeba reklama, protože zde není konkurence. Představme si politiku ve které smí mít politická strana jenom maximálně sto členů, to by vedlo k tomu že by zde byla obrovská konkurence, mezi politickými stranami a moc politických stran by byla malá.

Stejné je to i s podnikateli a obchodníky, pokud se dá do zákona že podnik nebo obchod smí mít maximálně sto zaměstnanců tak eliminujeme monopoly a nadnárodní korporace. Vše co je nadměrně veliké, to má výhodu a tím to zde na nás parazituje. Proč by naše republika nemohla mít tisíc prezidentů, rozdělíme republiku na tisíc celků podle počtu obyvatel, to je 10 000 obyvatel na jeden celek a každý malý celek bude mít svého prezidenta, nebude zde už jeden prezident na celou republiku, veliká konkurence mezi prezidenty, by eliminovala vadné prezidenty. Každý tento celek by měl svoje daně, tím by zaniklo vyhazování peněz za armádu a na podpory pro příživníky, z malé hromady peněz je obtížené brát peníze na blbosti a hlouposti. Taky by skončilo veliké dojíždění za prací a klesla by i kriminalita.