To je lež jako věž

IMG_4766

Problémem není to, že chybujeme, problémem je to že svoje chyby opakujeme, to jistě musí mít nějakou příčinu? Tou příčinou je naše nemoc, která blokuje naši přizpůsobivost, se vznikem státu který vybírá clo a daně, lidi onemocněli mnoha tělesnými a duševními nemocemi, stát z lidí učinil hospodářská zvířata, o které se špatně starají hospodáři. 

Stát je továrnou na naše problémy, pokud by mohli demokratické volby dát lidem více svobody a rovnosti, tak by se demokratické volby zakázali. Často je slyšet, že bez kapitalistického státu by zde nemohla být moderní společnost, že kapitalistický stát lidem zajišťuje to, co si lidi nemohou sami zajistit. To je lež jako věž, vše co lidem dokáže stát zajistit, to si mohou lidi zajistit i bez státu. 

Stát vzniká díky armádě, armáda v době míru nemá zdroje pro svoji existenci a tak vznikají státy, proč jako lidi mezi sebou mnoho tisíciletí válčíme a ve válkách se vraždíme? Moc nad cizími lidmi, je pro psychopaty drogou, problém je v našem podvědomí, které nás nutí k tomu, abychom byli psychopaty. 

Když to nejde po dobrém, tak je zde snaha to zkusit po zlém, následkem jsou radikální jedinci, co se spojují do skupin a společně konají cizím lidem zlo, ve jménu; rasy, kasty, třídy, kategorie, ligy, symbolů, rituálů, pověr, dogmat, pravdy, lásky, evoluce, boha, spravedlnosti, ekonomiky, atd. čas nakonec odhalí pravdu o těchto zlých skupinách, co nám škodili.

Demokratický kapitalismus je naivní utopie

IMG_4806

To co nazýváme demokratickým kapitalismem to je totalitní socialismus, co si hraje na demokratický kapitalismus. V čistém kapitalismu, není potřebný stát, založený na protekci, který centrálně vládne a vybírá; daně, clo, poplatky, atd. stát to je vždy totalitní socialismus, a v totalitním socialismu nemůže být čistý kapitalismus. Prý by společnost nemohla bez státu existovat a byl by zde chaos, to tvrdí ti co slouží státu za výhody a jistoty. 

Proč v přírodě není chaos, když zde není stát? V přírodě je svoboda a rovnost, a není zde možné realizovat otroctví pomocí armády a daní. V přírodě je čistý kapitalismus, podívejme se na kanibaly, u nich je čistý kapitalismus, co si uloví, to sní, a nemusí podporovat; politiky, kněze, učitele, vojáky, byrokraty, příživníky, atd. z pohledu kanibalů jsme psychičtí ubožáci. Prý je zde demokracie, protože máte možnost jít k volbám, proč se ale po volbách nemají dělníci líp, a líp se mají pořád jenom politici a podnikatelé? 

Nic nezmění ani revoluce a stávky, totalitní socialismus není nemocí, na kterou by byl lék, je to evoluční vada, která nejde už opravit! Rasistická genocida za druhé světové války ukázala v nahotě co je to totalitní socialismus, díky protekci se v totalitním socialismu dostávají k moci stupidní psychopati, následkem je konzumní očistec s minimální mzdou, ze které nelze existovat. Komu není už rady, tomu není pomoci, pořád platí, z díla poznáte tvůrce.

Je čistý kapitalismus utopie?

IMG_4807

Co je Achillovou patou kapitalismu? Všechny ideologie slouží těm, co jsou nahoře k tomu, aby mohli snadno ovládat ty, co jsou dole, každá ideologie končí většinou na ismus, jde o; feudalismus, kapitalismus, socialismus, komunismus, centralismus, egoismus, demokratismus, nacismus, hinduismus, buddhismus, atd. každá ideologie má svojí Achillovu patu. Nedávno zde zaniknul socialismus a u něj byla Achillovou patou protekce, v čistém kapitalismu, není protekce možná, u nás nemáme dosud čistý kapitalismus a tak je zde možná protekce. Otázkou je, existuje na světě vůbec někde čistý kapitalismus?