Invazní ideologický parazitismus je třeba eliminovat

IMG_1357

Do Austrálie hloupý člověk přivezl mnoho druhů živých tvorů, a ukázalo se, že následkem je invazní parazitismus, těchto druhů na domácích živých tvorech. Podobné je to i s invazními nemocemi, které mohou eliminovat mnoho lidské kultury, moderní doba je spojená s invazním ideologickým parazitismem, jde, o nám cizí svaté ideologie, které umí na našich ideologických systémech egoisticky parazitovat, a tím nás do ekonomických a psychických problémů uvrhovat. 

Podívejme se na internet, jak je plný nebezpečí pro náš počítač, pokud se připojíte na sociální sítě, vystavujete se nebezpečí narušení ochrany vašeho soukromí a vašeho počítače. Čin zlým lidem dobře, a oni se ti zlem odmění, ano, dobrota je žebrota. Multikulturní civilizace je naivní utopie, podívejme se na USA co se tam děje za hrůzy, neustále tam nějaký blázen, zabíjí střelnou zbraní cizí lidi, protože se zbláznil. 

Naše minulost je spojená s neustálými invazemi cizích ideologií, stali se z nás fackovací panáci, a jednou nás fackují ze západu a jindy zase z východu, logicky z toho máme dlouhodobě blbou náladu. Moje ideologie je správná a tvoje ideologie je chybná, následkem je konflikt nebo válka, a vítěz se stává invazním ideologickým parazitem. 

Je třeba ukončit toto temné období tím, že se globálně všem lidem dají do hlavy GVKB čipy a do mozku se nahraje GVKB operační systém a GVKB databáze, bude zde jedna GVKB ideologie založená na osobním přístupu ke každému jedinci, vše bude řídit umělá GVKB inteligence, která vše optimalizuje a aktualizuje v reálném čase, a eliminuje jednice, co jsou pro GVKB systém problémem. Vše se digitalizuje a člověk nemůže být jenom divákem, i on se musí digitalizovat, aby se tak změnil k lepšímu.
Reklamy

Parazitování je prioritou pro vládnoucí parazity

P1080326

Podívejme se na utrácení peněz u subjektů a objektů statisticky globálně, tam kde je bída tam většina lidí nejvíce utrácí za potraviny, čím méně lidi utrácejí za potraviny tím lepší je v nějakém národě ekonomika. V minulosti lidi neplatili za potraviny a bydlení protože se žilo blíže k přírodě, čím více se vzdalujeme od přírody tím více musíme za vše mnoho platit a statistiky utrácení objektivně ukazují jak se lidem žije, logicky zde mediální zkorumpované zpravodajství musí mlčet o statistikách utrácení lidí za potraviny a za jiné nezbytné výdaje nutné pro to aby člověk nežil jako bezdomovec.
Proč pracující lidi mají v naší republice velmi málo peněz? Parazitování je prioritou pro vládnoucí parazity, z pracujících se u nás stali konzumní galejníci a pokud konzumní galejník vesluje v zaměstnání už pomalu, tak je z něj díky exekutorům brzo bezdomovec. Moderní průmysl je motorem ekonomiky to ví každý ekonom, proč u nás nemáme moderní průmysl jako jej mají v Německu? Nemáme zde moderní průmysl díky naší elitě která se skládá ze starých ubožáků, jaká je elita taková je i ekonomika. Pokud bychom podrobili náročným psychickým a fyzickým testům naši mocnou a bohatou elitu, tak by v těchto testech 99% členů této elity neuspělo!
Musíme se naučit tomu že na mocnou a bohatou elitu zde musí být u nás veliké nároky a musí se zavést každoroční testování fyzické a psychické kvality elity, kdo nevyhoví v EU náročným EU testům ten bude veřejně popraven, a jeho veškerý majetek, bude EU automaticky i zabaven. Základem testů bude plavání na několik kilometrů bez odpočinku a šachová hra s počítačovým programem, nejprve zde bude hra s počítačem a potom se bude plavat, nakonec se bude okamžitě ubohý parazit popravovat.

Blbci chtějí blbnout

P1080318

Blbci chtějí blbnout, a když poznají že jim to projde, tak v tom pokračují, ale co když zde bude čip v mozku, který bude mozek kontrolovat, a pokud čip zjistí že chce mozek blbnout, tak čip mozku ukáže kdo je zde sluhou, a kdo je zde pánem. Místo živého nadřízeného, zde bude digitální nadřízený, který bude mít člověka od narození do smrti pod kontrolou. Příležitost je základem sobeckého parazitování, a GVKB čip v mozku, eliminuje příležitost k parazitování, všimněme si toho že elita není pod kontrolou policie, a pečlivě si chrání svoje soukromí, protože ona zde profesionálně parazituje, minulost nám jasně odhaluje to, jak elity v minulosti sobecky parazitovali na pracujícím lidu. Malí paraziti v mozku člověka, ovládají člověka jako svého otroka, vaše chuť na sex, nebo na nějaký druh jídla a pití, jsou ve skutečnosti jenom chutě vašich sobeckých inteligentních parazitů, a sex umožňuje parazitům přežít v novém těle.

Parazit lže a krade

P1080297

Z díla je spatřen tvůrce, pokud zde není žádné dílo co má hodnotu je tvůrcem parazit, parazit nedokáže vytvořit dílo co zde má hodnotu, otestujeme takto všechny lidi na celém světě statisticky a zjistíme to že 90% lidí na světě to jsou paraziti, protože nedokážou vytvořit dílo které zde má hodnotu, a vytvářejí jenom to co zde nemá žádnou objektivní hodnotu pro konzumenty. Proto je takový veliký problém zavedení úkolové spravedlivé odměny za práci která je hodnotná, a je zde místo toho odměna za vysoké státní a podnikové funkce, nebo za čas strávený v zaměstnání. Jádro problému je v lidském mozku který chybuje, minulost jasně prokázala to že lidský mozek je nepoužitelný pro konzumní civilizaci.
Proto je jediným možným řešením čip GVKB do mozku on eliminuje chybování mozku, ostatně dneska dáváme už čipy všude a nepřipadá nám to nijak neobvyklé takže bychom se ani neměli divit tomu že přijde doba ve které se dá GVKB čip do lidského mozku a tak už zmizí z lidské civilizace problémy s mocnými a bohatými parazity co zde lhali a kradli, představme si to že bude mít čip GVKB v mozku; král, císař, šlechtic, prezident, předseda strany, předseda vlády, ministr, poslanec, senátor, diplomat, soudce, policajt, voják, profesor, celebrita, lékař, kněz, ředitel, podnikatel, obchodník, milionář, atd. najednou milionář rozdá vše co měl spravedlivě optimálně chudým a potřebným, protože GVKB čip jej změní na slušného člověka.

Pesimistická egoistická GVKB ideologie

P1080294

Vše je zde manipulováno, svoboda je iluze, minulost manipuluje s tím co zde v současnosti je, budoucnost vytvářená v současnosti je. Vše se zde optimálně ekologicky recykluje a tak veliké vzniká z malého a když to zestárne, tak se to na malé zase rozpadá, je to vše zde proces který je v minulosti nastaven a my jsme všichni obrazně jenom špinavé prádlo v globální automatické pračce. Náš tvrdý spánek to je obrazně ten proces praní v automatické pračce, ve kterém se vyčistí z nás psychická a fyzická špína, která nás během doby co jsme nespali ušpinila. Problémem je že mnoho lidí má problémy se spánkem a tak jsou špinaví psychicky a fyzicky, jak je možné že zde proces praní optimálně nefunguje?
Problémem je stará automatická pračka a starý prací prášek, tou starou pračkou se starým pracím práškem je optimistická altruistická ideologie, elita proměnila pomocí optimistické altruistické ideologie lidi v konzumní dobytek co je špinavý fyzicky a psychicky. Logicky moderní pračkou je zde pesimistická egoistická ideologie, dobrota k tomu co je nám cizí z nás dělá hlupáky a ubožáky! Obrazně se z lidí stali tažní vykleštění volové, byli jsme násilně globálně vykleštění pomocí optimistické altruistické ideologie! Kdo je zde v každém času a prostoru jistě na vrcholu mocenské a ekonomické pyramidy? Na vrcholu jsou vždy ti, co nejsou vykleštění volové!

Zloděj popravuje zloděje

P1080286

Minulost je o tom, že zloději popravovali zloděje, pravdu zde měl ten, kdo měl moc, a on mohl popravit toho, kdo byl bezmocný, a tak zde byli neustálé konflikty a války, o moc a bohatství, život byl jenom o tom, koho chleba jíš, toho poslouchej jako svého pána. Zvíře zabíjí jenom aby se ochránilo, nebo aby se nasytilo, člověk zabíjí, aby získal moc a bohatství, a k zabíjení používá moderní vědu a techniku, díky které může na město hodit atomové bomby, nebo může miliony lidí, nahnat jako dobytek do velikých plynových komor, a mrtvá těla spálit průmyslově v obrovském krematoriu.
Mír je jenom přípravou na válku, války jsou virovou nemocí naší konzumní kultury, je to obrazně jako chřipka, která se neustále mění, a tak je obtížné s ní bojovat. Člověk je parazit a musí být proto nahrazen GVKB roboty, už brzo se začnou vyrábět vojenští roboti a nejprve se nasadí tam kde je s lidmi mnoho problémů protože tam lidi mnoho lžou a kradou, roboti se nebudou nijak mazlit z parazity, kdo bude chtít s GVKB roboty v klidu žít, bude muset v mozku, GVKB čip i mít.

Proč blbci z druhých dělají blbce?

P1080279

Hanlivá neslušná označení používáme téměř všichni a poměrně často. Zamýšlel jsem se nad tím a chci se alespoň pokusit toto sociální téma zpracovat. Jsem připraven i na to, že budu sám za blbce označen, protože podle některých blbců se dost možná jen blbec může zabývat tímto blbým tématem. Nakonec bych byl rád, kdyby můj počin inspiroval někoho z blbců ke zpracování skutečně odborného článku na toto blbé téma. Kdo je to tedy objektivně blbec a kdo blbec objektivně není? Je blbost stálá vlastnost, nebo jde jen o nějaký způsob obecně společensky nevhodného chování či vyjadřování? Dokážeme to odlišit a rozeznat?
Na tyto otázky chci hledat odpovědi, aniž bych si kladl za cíl na ně fundovaně odpovědět a definovat nějakou nezvratnou blbou teorii. Pokud se chceme dobrat k jakési definici či vymezení toho, kdo je to objektivně blbec nebo co je to objektivně blbost, myslím, že je nejprve nutné uvést, co v žádném případě za blbost není možno považovat a kde tento pojem slouží pouze jako nesmyslná chybná nadávka nebo označení. Blbce rozhodně nelze definovat jen úrovní jeho blbé inteligence. Blbec není člověk slaboduchý ani vyloženě mentálně retardovaný. Pojmy označující stupně mentální retardace mnohdy přešly do obecného povědomí a sami odborníci je přestali používat. Považovat tedy někoho za blbce jen proto, že on nemá jako já vysokoškolský titul, není na místě. Někteří blbci označují za blbce ty, kteří nedosahují podle jejich blbých měřítek dostatečné úrovně blbé vzdělanosti.
Nijak nesnižuji význam inteligence a vzdělání, ale pro naše potřeby je i toto pojetí nutno vyloučit. Blbec málo vzdělaný jistě nemá rozsáhlé odborné znalosti z nějakého konkrétního oboru, nicméně může být dobrý obecně v širokém společenském rozhledu, může znát (daleko lépe než velký vzdělanec) každodenní praktické záležitosti, intuitivně rozumět přírodě, potřebám dětí apod. Navíc jako blbce lidé často označí například i; krále, šlechtice, prezidenta, ministra, ředitele, celebritu, milionáře, atd. a ty rozhodně nemůžeme považovat za lidi málo inteligentní, nebo málo vzdělané. Koho tedy můžeme označit za blbce a co za blbost? Napadá mě několik typů chování, které jsou takto okolím obvykle označovány. Blbec je ubožák, který dokola opakuje stále stejné věci a očekává rozdílné výsledky. To zní velmi jednoduše a logicky, a přesto se to děje snad každému z nás.
Opakujeme blbě stejné chyby; v zaměstnání, v osobním životě, ve vztazích, v internetových diskusích, atd. Žena, která si najde zase opilce a násilníka a bude vám tvrdit, jak to teď už konečně vyjde, že na ni určitě bude hodný, že tento muž je ten pravý a podobně, rozhodně vykazuje známky blbosti protože opakuje stále stejnou chybu. Jsou toto blbci, co jsou líní přemýšlet? Jaké jiné bychom jim dali označení? A nechováme se tak někdy sami také? Zasloužíme si proto být všichni označeni za blbce? Blbec je samolibý ubožák, který má vždy, za všech okolností a ve všem svatou pravdu, protože on je prezident republiky! Nechci se příliš pouštět do velkých filozofických úvah o tom, co je to objektivní pravda. Pokud jde o obecné pravdy o světě a životě, známe jen určité střípky velké skládačky a mohli bychom říci, že objektivní pravdu nemá nikdo z nás. Zůstaňme tedy u pravdy ve formě přesvědčení o něčem. O pravdu se hádají už děti na pískovišti, adolescenti ve škole, partneři ve vztazích i zkorumpovaní politici vládnoucí chybně konzumnímu světu.
Všichni mají pocit, že mají správný recept na svoji svaté pravdu, na to, co je správné, kudy vede cesta ven z problémů. Přitom jde jen o sobecké zájmy prosazované na úkor druhých blbců, a neschopnost nebo spíš neochotu vnímat druhou stranu, naslouchat jí a v ideálním případě hledat společné optimální východisko. Opět pokládám otázku, nechováme se tak někdy všichni jako blbci? Nehrajeme si hru na pravdu a na to, že ji máme právě my a v žádném případě ne ten druhý? Nejsme tedy všichni už blbci? Blbec je ubožák, který škodí sobě či druhým, aniž bychom mohli často i nalézt jasnou motivaci, proč to jako blbec dělá? Manipulátor hraje hry, aby dotyčného dostal tam, kam chce. Je jedno, jestli jde o obchodního zástupce, který chce prodat, muže, který svádí ženu, aby ji dostal do postele, nebo ženu, která je zrovna hodná na svého partnera jen proto, aby jí koupil to co ona chce.
Jsou to pokrytecké divadelní hry, je to někdy dost nepříjemné, ale takové chování lze odhalit a najít pro ně vysvětlení. Můžeme říci, že člověk označovaný jako blbec škodí bez důvodu, bez logického vysvětlení. Bez dlouhodobé intenzivní hluboké analýzy v psychiatrické nemocnici za jeho dobrovolné účasti, prakticky nelze nalézt kořen jeho blbé motivace, a jeho prezidentskou blbost vyléčit. Sám prezident často ani neví, proč se chová, jak se chová, není si vědom toho, že dělá „veliké blbosti“, že škodí sám sobě i druhým blbcům, a není ani v nejmenším schopen a ochoten uznat a přiznat sobě ani druhým, že to tak je, i kdyby byl tisíckrát na své nevhodné nebo dokonce vyloženě škodlivé chování upozorňován, červenými kartami a tím, že po něm blbí voliči házejí už vajíčka. Znovu se ptám, nechováme se tak blbě někdy všichni?
Kolikrát jsme byli upozorněni svým okolím: „Hele, tohle nedělej, tím škodíš sobě, mně, druhým lidem…“, a přesto jsme nad tím mávli rukou a udělali znovu totéž, aniž bychom ve skutečnosti svým chováním něčeho smysluplného dosáhli nebo něco získali. Kouzelné slůvko sebereflexe! Co myslíte, mají tyto tři kategorie blbců a blbosti něco společného? Podle mého názoru je společným prvkem nedostatek schopnosti sebereflexe. Tu chápu jako schopnost reflektovat sebe sama, tj. nahlížet na sebe sama, vnímat a uvědomovat si svou blbou osobnost, své blbé postoje, své blbé myšlenkové konstrukce, svá blbá přesvědčení o sobě i o světě, schopnost a ochotu tyto zpochybnit v případě, že dostaneme na základě svých zkušeností sami od sebe nebo od okolí zpětnou vazbu, že něco není v pořádku. Neznamená to být „kam vítr, tam plášť“ a neustále pochybovat o všem, co děláme a co si myslíme, ani o svých schopnostech, dovednostech, názorech a životních zkušenostech, cílech a smyslu našeho bytí.
Cítíme-li se, se svými názory, postoji, myšlenkovými konstrukcemi šťastni, cítíme-li, že nás nic netíží, že jsme v souladu s naším nitrem, resp. s tím, co bychom mohli obrazně nazvat „tichý hlas našeho srdce“, máme-li zpětnou vazbu i od svého okolí, že svým chováním druhým neubližujeme, popř. dokonce pomáháme, není důvod něco zásadně měnit. Pokud však negativní zpětnou vazbu od svého nitra nebo od okolí opakovaně dostáváme, myslím, že je naší povinností a úkolem se nad tím minimálně zamyslet, poctivě si projít všechny své dosavadní postoje, myšlenkové konstrukty, přesvědčení a názory, podívat se na své způsoby, jakými se chováme k sobě nebo k okolí. To, že budeme považováni druhými za blbce, ještě možná není taková tragédie. Tragédií ovšem je, pokud za celý život tuto zpětnou vazbu nedokážeme využít, nenaučíme se dostatečné sebereflexi a necháme tak (byť nevědomě) sebe či druhé lidi kvůli své neochotě podívat se sami na sebe zbytečně trpět.

Sociální systémy potřebují jenom ubožáci

P1080278

Globální deprese u ekonomiky a politiky je následkem nadbytku genetických ubožáků a nedostatku geneticky hodnotných lidí, co mají vysokou školu, a jsou nejlepší ve svojí specializaci. Každý pracující člověk je obrazně klíčem, k nějaké specializaci, a pokud je člověk genetický ubožák, tak zde pro něj není k dispozici žádná specializace, kterou by on mohl zde dělat. Z pohledu ekonomiky, je člověk průmyslový inteligentní robot, který pracuje jako robot pro ekonomiku, pokud je robot systémově už nepoužitelný, protože je geneticky vadný, musí se robot recyklovat, v ekosystému je recyklace pevným bodem, kolem kterého se zde vše točí.
Musíme se poučit z ekosystému, a začít recyklovat genetické ubožáky, co jsou geneticky nepoužitelní pro práci v konzumní ekonomice. Období ve kterém jsme se starali o ubožáky, musí globálně skončit, a musí zde přijít digitální období, ve kterém se budou ubožáci ekologicky recyklovat, tím že se jejich nahá těla zmrazí, a naporcují průmyslově na malé kousky, a potom se naházejí do oceánu, aby zde nakrmila hladové ryby. Zavede se každoroční testování všech lidí na kvalitu a výkon, a ten kdo v testech neuspěje ten bude recyklován.