Ano, spravedlivý svět je utopie

IMG_4771

Ve spravedlivém světě není možná závist a tím i lež a nenávist, zde zvítězila pravda a láska nad lží a nenávistí, jak by se lidem žilo v takovémto světě? Každý člověk by měl v hlavě inteligentní čip napojený na globální umělou inteligenci, zájem celku by byl nadřazen zájmu jedince, pro nikoho by zde nebyli možné výjimky ani imunita. Nebyli by zde jména ani tituly, každý by byl jenom globálním číslem s nulovou hodnotou, vadný jedinec by byl eliminován a recyklován. 

Nebylo by možné být lepším než jsou ostatní, byl by zde jeden globální jazyk a jeden globální přídělový systém na; zboží, služby, zaměstnání, atd. podívejte se na mravence a zde spatříte spravedlivý svět, pochopitelně kdo by stál o to žít jako mravenec, a znát jenom práci a spánek. Proč se chceme mít egoisticky lépe než druzí? V podvědomí je informace že smrtí vše končí a tak si chceme život užít a tak myslíme na to jak parazitovat na cizích lidech a tím jsme stvořili konzumní očistec ve kterém je dobrota jenom žebrota, a za každý dobrý skutek je zde spravedlivý trest.

Kariéristické závody mezi parazity

IMG_4927_stitch

Ano, ten kdo nepracuje, ten parazituje. Mnoho lidí sice má zde zaměstnání, ale zde svojí prací nevytváří žádné hodnoty, pro společnost a většina těchto lidí se má ekonomicky lépe než ti, co svojí prací vytvářejí hodnoty pro společnost. Podívejme se na to, jak stát hospodaří s penězi, které ukradl lidem pomocí; daní, cla, poplatků, pokut, atd. zde je to o protekci, ti co jsou nahoře, si berou nejvíce peněz a na ty co jsou dole, už zbude málo peněz. 

Následkem jsou kariéristické závody mezi parazity, jak to udělat aby zde byla spravedlnost a tak láska a pravda konečně všude zvítězila nad nenávistí a lží? Nahradíme lidi za počítače a stroje, GVKB robot prezident bude vyznamenávat GVKB roboty, do měst bude lidem vstup zakázán pod trestem smrti, protože zde budou existovat jenom GVKB roboti a GVKB stroje. Lidi budou pást dobytek a pracovat na poli, takto zmizí konečně kariéristické závody mezi parazity, ten kdo poruší svatá GVKB pravidla, ten bude eliminován a recyklován.

Dole jsou ovce a nahoře jsou vlci

IMG_4901

Prezident se jmenuje alfa samec (alfa samice), ano politika je o kariérismu a každý úspěch je zde dočasně, jak se stát prezidentem? Dneska říkáme, že alfa jedinec je psychopat, je to jenom závist těch co nejsou alfa jednici, je třeba si uvědomit to, že v principech je si zde mnohé podobné, jinak myslí a žije ten kdo je dole, a jinak ten kdo je nahoře, dole jsou ovce a nahoře jsou vlci, o tom to je. 

Pokud myslíš jako ovce tak se nikdy nestaneš prezidentem, sledujme to, jak myslí vlci a jak myslí ovce, a pochopíte to, co zde říkám. Ovce myslí na společnost a vlci myslí na sebe, pokud chceš uspět musíš myslet jenom na sebe a musí ti být jedno, co si o tobě společnost myslí. Je to o tom jestli budeš nulou nebo velikým číslem, ti co jsou nahoře to jsou veliká čísla a ti co jsou dole to jsou nuly, následkem musí být konflikt a válka, místo zabíjení těl se dneska zabíjíme ekonomicky a bezdomovec to je ekonomická mrtvola.

Ano, primitivové jsou ekonomickou rakovinou

SAM_0672

Já jsem, otrokem svého já. V okamžiku kdy si živá bytost uvědomí sama sebe, se tato bytost stává otrokem svého já, neřešte následky svého já, ale řeš svoje já, to je příčinou všech vašich problémů, já není dobré ani zlé, je to o moje hra, a moje pravidla! 

Každé já je pokrytecký herec, který je ovládán situací a snaží se situaci vyřešit chytře tak, že zde bude úspěch, a tím většinou konkurence má neúspěch. Války nám v nahotě odhalují lidské já, ve válce se chováme jako divoká zvířata, naše slušné morální chování, to je jenom pokrytecké divadlo, ve kterém si divoké opice hrají na lidi. 

Víra v zázraky to je primitivismus v rovině; pohádky, reklamy, sekty, náboženství, filosofie, politiky, ekonomiky, umění, vědy, techniky, atd. vše zde má pravidla a limity které nelze porušit! Otroctví je továrnou na primitivismus veliká skupina primitivů se tak stává nepřizpůsobivými příživníky.

Musíme pochopit to, že na hrubý pytel se dávají hrubé záplaty. Je třeba zavést globálně daň z hlavy podle optimálních aktualizovaných tabulek, ten kdo daň nezaplatí v termínu, ten přijde o hlavu. Potřebujeme veliké množství společných peněz, abychom mohli eliminovat primitivismus, primitivové jsou ekonomickou rakovinou.

Proč zde není spravedlnost?

IMG_4756

Život je divadlo, jde o to jakou roli zde hraješ, jsou role dobře zaplacené a špatně zaplacené, některé role přinášejí herci výhody, které mohou mít i větší hodnotu než je plat. Statisticky výběr na vrcholové role je většinou spojen s protekcí, následkem jsou kariéristické závody, ve kterých se porušují často zavedená pravidla. Taky se lze i setkat s tím, že některé vrcholové role umožňují aplikovat heslo, rozděl chytře práci tak, aby na tebe žádná nezbyla, kdo nic nedělá ten nic nezkazí. Logicky je zde závist těch co mají špatně zaplacené role ve který musí dřít jako galejníci. Proč zde není spravedlnost? 
 
Spravedlnost by měla za následek zánik konzumní civilizace, protože by zde nebylo možné parazitování pomocí protekce. Spravedlnost znamená to že každý úspěch je jako mýdlová bublina a jednou jistotou je smrt, není zde kapitalismus ani socialismus je zde egoismus, vše se točí kolem našeho ega, které chce pomocí protekce parazitovat. V současnosti svět ovládá milion milionářů co jsou před ostatními dobře utajení a většinou mají i ochranku která je chrání. Co se ale stane až zde bude robot s kravatou, který bude sedět v kanceláři, a lidi zde budou už jenom na práce za minimální ubohé mzdy, ze kterých nejde normálně existovat.