Vše se dneska optimalizuje a člověk nemůže stát opodál

IMG_4806

Blíží se doba, kdy člověk vstoupí do virtuální reality, která nám nahradí skutečnou realitu, naše těla se naskenují pomocí dotazníků a místo těla bude mít každý počítač, takto budeme mít minimální nároky na spotřebu elektřiny a minimální nároky na prostor. Je třeba škrtat náklady na lidi, lidi mají dneska veliké náklady na svojí existenci a dělají i mnoho chyby. 

Vše se dneska optimalizuje a člověk nemůže stát opodál, počítač se zasune do robota a robot bude pracovat, tak jak to bude globální systém potřebovat. Velikou výhodou bude možnost používat neomezené množství robotů a strojů vše bude unifikované. Budete potřebovat tělo obrovského robota tak se jenom váš počítač přendá do těla velikého robota, to samé se udělá s porouchaným robotem, kdy se počítač přendá do nového robota.

Ano, přesuneme se do Matrixu

Plocha

Ano, budeme tě léčit, až tě vyléčíme. Běž do nemocnice a zde ti jistě najdou nemoci, které je třeba léčit, potřebujeme lidi, co jsou vyléčení, protože jenom s kvalitními lidmi je možné vytvořit novou kvalitní společnost, ve které už lidi nedělají chyby. Tvým problémem je to že se nedokážeš změnit tak jak je to potřeba osvícení a probuzení je o tom umět se změnit tak jak je to potřeba, to co se nedokáže změnit to je nemocné a brzo to zemře, mnoho lidí zemřelo duševně a jejich tělo zde ještě existuje, jsou to živé mrtvoly. 

Tento svět je o pružnosti, to co je nepružné to je eliminované, skončí doba, kdy jsme tolerovali to, že je někdo nepřizpůsobivý příživník, vše projde transformací a přesuneme se do Matrixu, nebudeme už mít fyzická genetická těla, budeme jenom jedním inteligentním počítačem připojeným k virtuální globální realitě, peníze pro nás ztratí hodnotu a jedinou hodnotou bude pro nás seberealizace. Nový svět bude o nárůstu specializací, bez správné úzké specializace nebude možná seberealizace, skončí období univerzálnosti, právě univerzálnost je začarovaným kruhem, ze kterého se nemůžeme dostat.

Já jsem více, než jsi ty

IMG_4711_stitch

Naše vědomosti jsou povrchní a subjektivní, vím, že nic nevím, vše je v pohybu, není zde pevný bod v rovině hmotné ani informační, vše je tekoucí řekou, která se neustále mění, vezměte si velmi starou knihu a nebudete vůbec chápat svět, který kniha popisuje. 

Pokud někdo dokáže to, že čas je iluze tak se celý systém naší kultury a vědy zhroutí, protože má základy v tom, že čas existuje, máme přeci hodinky a kalendáře. Není zde ale ani prostor, i když si všichni jako ovce myslí, že to co smysly vnímají, že to i reálně existuje. 

Je zde jenom mnoho tekutin, které tečou a vytvářejí iluzi času a prostoru. Co je to potom smrt? Smrt je iluze, když zde není vesmír a život jak by zde mohla být smrt? Nějaký proud změní směr, kterým teče a my to vnímáme jako smrt, proudy neustále mění svůj směr podle situace, je to, jako když se díváte na mraky, jak se neustále mění, není zde žádný program, který by mraky řídil. 

Neustále u lidí je snaha o to mít pod sebou podstavec, aby se z nuly stalo veliké číslo, všechny podstavce, jsou jenom dočasnou iluzí. Já jsem více, než jsi ty, protože jsem silnější a chytřejší, je to jenom egoistická hra, která je zde mýdlovou bublinou.

Každý živý proces je zotročen situací

IMG_4763

Aby smečka predátorů evolučně přežila, potřebovala kvalitní potomstvo, a tak u některých druhů predátorů byl alfa pár, který jako jediný mohl mít potomstvo, tak se zajistila kvalitní rasa pomocí cíleného šlechtění. Takto z hloupé opice vzniknul za mnoho miliónů let evolučně chytrý pracovitý člověk, jak ale došlo k tomu, že jsme opustili šlechtění člověka, a tak mohli podřadní jednici mít potomstvo? 

Vyhubili jsme pomocí zbraní svoje konkurenty, co nás decimovali, a tak jsme už nepotřebovali vysokou evoluční kvalitu a stačila nám jenom kvantita. Nadbytek zdegenerovaných lidí vedl k neustálým válkám o teritoria a jsme v konzumní současnosti, jsem pro návrat k tradici, jenom alfa pár bude mít možnost mít potomstvo, globální nároční zaměstnavatelé, potřebují kvalitní zaměstnance, co pracují; rychle, samostatně, spolehlivě, levně, atd. 

Každý živý proces je zotročen situací, vše je zde jenom evoluční hra, co má pravidla a limity, moje hra a moje pravidla, o tom je vznik času a prostoru, ve kterém je život a člověk. Zájem velikého je logicky nad zájmem malého, co je dovoleno velikému to je zakázáno malému, trpaslík stojící na velikém podstavci, si zde hraje na obra, tak dlouho dokud jej jiný trpaslík, z podstavce nesrazí dolů, trpaslíků je zde nadbytek a podstavců je zde pro trpaslíky nedostatek, můžete jít k volbám demokraticky rozhodnout o tom který bezcharakterní trpaslík, zde dostane na limitovanou dobu vysoký státní podstavec, pokud by volby mohli zde něco změnit k lepšímu, tak by je egoistická totalita zakázala. 

Prezidenti a ředitelé to jsou trpaslíci na velikém podstavci, obrem, který zde všemu skutečně vládne, je ekonomika, za vším jsou peníze a vše vyřeší peníze, nedostatek peněz nutí lenochy k tomu, aby zde pracovali pro ostatní za peníze. Trpaslíci na vysokých podstavcích zde vymýšlejí neustále; pravidla, limity, databáze, programy, cenzuru, pohádky, mytologie, pověry, fetiše, rituály, symboly, dogmata, reklamu, módu, náboženství, filosofii, politiku, atd. starý trpaslík je mrtev, ať žije nový trpaslík, co je zde králem nebo prezidentem. 

Vše co je živé to je zde dočasnou nádobou, dlouho zde žije nádoba co je dobře zakonzervovaná, moje hra a moje pravidla, je to v principech o pevnosti, kdo je uvnitř ten chce ven, a ten kdo je venku, chce do pevnosti, není možné být někde uprostřed, buď jsi venku, nebo jsi uvnitř. Totalita to je zakonzervovaná pevnost a lidé v této pevnosti chtějí logicky ven z této pevnosti, pokud do této pevnosti přijde někdo kdo je cizí, tak je on násilně eliminován, jako nepřítel totality takto jsme; ukřižovali Ježíše Krista, upálili Jana Husa, zastřelili Mahátma Gándhí. 

Problémem je že se zánikem staré totality, okamžitě vzniká nová totalita, brzo skončí ekonomická totalita a bude nahrazená digitální totalitou, místo banky kde jsou na kontech peníze, zde bude virtuální banka, kde budou informace a programy, je to celé jenom o tom, jak násilně zotročit levně a rychle všechny živé procesy pomocí situace ve které je živý proces, živý proces který se nepřizpůsobí optimálně nové evoluční situaci, a bude se snažit egoisticky o to být příživníkem, bude okamžitě násilně eliminován a recyklován, chybu každý živý proces udělá jenom jednou.

Pravda je tekutinou a lež to je oheň

P1060091

Nebuď zvědavý, nebo budeš brzo starý. Tato věta jasně odhaluje pravdu o realitě, ve které existujeme, proč nechceme druhým poskytnout informace? Jsme hráči a hráč neukazuje soupeři svoje karty, dobrota je přeci žebrota, a tak lidi dělají často amatérské chyby, jsou chyby malé, kdy rozbijete díky neopatrnosti něco křehkého jako třeba vajíčka, a jsou chyby veliké, kdy je zde válka, ve které se zničí mnoho hodnot a zemře mnoho lidí. 

Tak jako máme právo na život tak musíme mít i právo na kvalitní aktualizované informace, jak dlouho trvalo, než církev přijala to, že je země kulatá a otáčí se okolo slunce. Mnozí žijí v iluzi toho, že díky internetu a vědě už mají lidi informace, tak tomu ale není, lidem jsou informace neustále odpírány ve snaze o to snadno s lidmi manipulovat, aby to někomu přineslo výhody nebo peníze. Mnoho lidí se na internetu chlubí tím, že jsou inteligentní a vzdělaní, jenže je to jenom jejich iluze. 

Pro tyto lidi mám těžkou vědeckou otázku. Věda dokázala, že hmota je iluze a vše zde je jenom hologram složený z dat jakýsi Matrix, jsme jenom genetické stroje co byli evolucí vyrobené a nastavené, a jak každý ví tak program běží v počítači. Co je zde tím počítačem, na kterém běží; Absolutno, život, člověk, atd. jste v situaci mince, kdy spatřujete jenom jednu stranu mince, kde jsou data a programy a už nevíte co je na druhé straně mince. 

Já odpověď znám, protože jsem starý a všude jsem už byl, ty nebuď zvědavý, nebo budeš jako já hodně starý. Tím počítačem jsou tekutiny, díky tekutinám vznikli data programy, tělo je nádobou na tekutiny, z tekutin zde život vzniká a v tekutiny se navrací, pohyb je možný jenom v tekutině, není zde pevný bod, protože vše hmotné i nehmotné je tekoucí řekou, není minulost ani budoucnost, je jenom tento okamžik, ve kterém zde jsi, a můžeš existovat, pravda je tekutinou a lež to je oheň, napětí mezi protiklady, zde vše uvádí do pohybu.