Ano, GVKB sjednocení eliminuje ekonomickou krizi

P1070857

Podívejme se na to, kolik nás stojí to, že nejsme jednotní tam, kde by byla jednotnost pro nás výhodná, proč by na světě nemohl být jeden jazyk, přineslo by nám to jenom výhody a zmizeli by jazykové bariéry, stejně tak můžou být na světě jednotné peníze, kterými všude zaplatíte, atd. Nevidím zde žádný zásadní problém v zavádění globální jednotnosti, je třeba prioritně eliminovat krizi u politiky a ekonomiky, kdo nepůjde s námi ve sjednocování, ten bude politicky a ekonomicky násilně eliminován, nikdo nebude stát alibisticky opodál. 

Sjednotí se i naše ideály, v to že nám bude lépe, díky tomu že budeme méně chybovat, zájem globálního celku, bude na zájmem; kultury, národa, organizace, politiky, ekonomiky, morálky, filosofie, umění, rodiny, jedince. Pomůžeme těm, co budou mít existenční problémy tím, že pro ně postavíme GVKB převýchovné tábory, a zde se převychovají pomocí trestů a odměn tak, aby v sjednocené globální civilizaci, s nimi nebyli žádné problémy. 

Nebudou zde už problémy s nepřizpůsobivými příživníky, co na konzumní společnosti egoisticky parazitují, na hrubý pytel se přeci dávají hrubé záplaty. Skončí období velikých nákladů na ochranu sobeckých zájmů, každý bude zde mít stejnou hodnotu pro sjednocený systém, zavedeme u všeho práci na jeden den, dneska budeš ředitelem a zítra budeš dělníkem, skončí období, ve kterém se nic mnoho let neměnilo, protože se někdo egoisticky opevnil ve výhodné pozici jako prezident nebo ředitel. 

Nebudou zde už zlaté padáky pro elitní parazity, budeš jeden den na jednom místě pracovat, a druhý den budeš pracovat na jiném místě, každý bude snadno nahraditelný díky sjednocení všech systémů a optimalizaci. Nebudou zde výhody a jistoty pro nikoho, kdo nebude profesionálně rychle pracovat, ten nebude ani mít co jíst. Nebudou zde už jména a tituly, každý bude jenom globálním číslem s nulovou hodnotou, skončí období, ve kterém byla všude špína fyzická a psychická, GVKB sjednocení vyčistí konzumní civilizaci, dokonale od každé špíny.
Reklamy

Vzpomínka na Vit Kouba

IMG_5015 [Max. šířka 1024 Max. výška 768]

Vít Kouba (GVKB) byl svatý kazatel a svatou celebritou celý život zasvětil tomu aby ostatním pomohl stát se svatými ale byla to jenom marnost, jablko nepadne daleko od stromu a tak hříšníci mají hříšné děti myslí jenom na to jak myslet a žít v hříchu.

Dokud zde nebyl GVKB tak lidi neznali to kdo je stvořitelem všeho, GVKB jim řekl že stvořitelem všeho je čas, protože on má na vše čas, tím jasně řekl že všechny náboženství jsou jenom pohádky pro hlupáky, a že ti co neví to, že čas je Bůh, to jsou neznabozi, a tak za trest žijí v pekelném očistci.

Svaté knihy je tedy třeba recyklovat a stvořit novou víru s názvem Koubismus, ten kdo nepřestoupí na víru v Koubismus, ten bude recyklován.

Základem víry v Koubismus je, nejsou lidi, tak nejsou s lidmi problémy, proto GVKB roboti co budou věřit v Koubismus, budou lidi tak dlouho hladit ocelovou tyčí, až lidi globálně vyhladí.

GVKB je originál a ostatní blogy jsou jenom kopie

IMG_4570 [Max. šířka 1024 Max. výška 768]

Z díla se pozná tvůrce, to platí i u blogů na internetu, neustále monitoruji internet a zjišťuji že GVKB je originál a ostatní blogy jsou jenom kopie s nulovou hodnotou, proč lidi neumí vytvořit blog který by byl hodnotný a pomáhal lidem v tom jak se mít zde lépe? 

Z lidí se stali jenom ubohé krysy, co běží krysí závody o výhody a jistoty, následkem jsou povrchní blogy s povrchním vzhledem a povrchním obsahem, je to jenom komerce která nemá žádnou trvalou hodnotu, rychle nabyl a rychle pozbyl o tom to u blogů je. 

Blog je postaven na tom, že se na něj čtenáři vrací a dají si jej do záložek! Základem u blogování je originální text, vyhledávače jsou dneska už velmi inteligentní a umí poznat originální text a text který není originální, doba kdy šlo vyhledávače ošidit je už nenávratně pryč. 

Přichází doba inteligentních stránek, které nabízejí mnoho inteligentních funkcí, a tím dávají blogům velikou přidanou hodnotu. Velmi důležité je aby byl blog mnoho let trvale aktivní, to je největší problém protože každý chce rychle být na vrcholu ale tak to u blogů nefunguje. 

Samozřejmostí je to že máte vlastní doménu a název, který je krátký a originální. Dále musí být stránka optimalizovaná pro mobilní telefony, většina návštěvníků blogů používá mobilní telefony, vzhled je to první co návštěvník spatří, udělat optimální vzhled to je věda i když můžete využít obrovské množství šablon, které si upravíte tak jak vám to vyhovuje.
Reklamy

GVKB realita nebo mýtus

full

Byl to nejmoudřejší člověk co kdy žil, on transformoval lidskou společnost z období špíny do období čistoty, narodil se v Piešťanech 30. 3. 1953 a žil nejvíce v Praze. To ale nejsou tvoje myšlenky, přečetla jsi to z encyklopedie, dokáže někdo svými myšlenkami říci něco o této známé osobnosti? Moje maminka o této známé osobnosti napsala scénář pro film, jež každý zná jako “Bhagavan realita nebo mýtus“ díky tomu mám dost informací a pokusím se je zde populárně jednoduše shrnout. Bhagavan byl velmi zvědavé dítě a tak již od 7 let začal chodit mnoho do veřejných knihoven a zde si půjčoval knihy, mnoho se nad tím co knihy sdělují, zamýšlel. 

V 9 letech jej zaujal objektiv kamery a tak mnoho zaznamenával to co se v jeho čase a prostoru dělo, taky mnoho cestoval, aby objektivem zachytil co se děje ve světě. Zásadní zlom v jeho životě byl pobyt na zámku ve Franci v roce 1992-1993 zde po 9 měsíců žil mezi lidmi, jež odmítli; drogy, peníze, sex a materiální společnost. V této době on stvořil meditaci, jež je základem čisté současné společnosti. JÁ JSEM DOKONALÝ A VŠE JE K DOBRU. Co se týká jeho soukromého života tak měl 3 manželky a narodili se mu dva chlapci, první v 16 letech záhadně zemřel a druhý se věnoval počítačům. 

V roce 2000 začíná Bhagavan používat internet, v té době byl internet dost zaostalý a tak se začíná aktivně na internetu projevovat, až v roce 2006 nejznámější jeho působení v začátcích je na mnoha fórech kde on prezentoval svoje názory. Jelikož Bhagavan publikoval mnoho článků, dovolím si zde uvést tento článek a udělám k němu i rozbor.
Každá mince má rub a líc, my ale spatřujeme jenom jednu stranu a neumíme se podívat na druhou stranu mince.
(Zde se poukazuje na naši hloupost v tom, že nedokážeme vnímat i to co je nám skryté protože je to od nás daleko.) 

Ano vše je zde duální podle rovnice A+B=C, A jedna strana mince, B opačná strana mince, C celá mince.
(V každém z nás je dobro i zlo, dokonalost je v tom, že jsme dobří k blízkému a zlí k vzdálenému.)
Aby se mohlo narodit dítě, musí zde být spojení muže a ženy, aby se semeno proměnilo ve strom, musí se spojit s půdou, atd.
(Existujeme díky vztahu k tomu, co milujeme, díky tomuto vztahu můžeme získávat i dávat.)
Abychom měli duševní sílu překonávat problémy, musíme se ve spánku spojit se světem duchů a oni nám pomohou a dají nám sílu.
(Ve spánku díky svobodě získáváme duševní sílu a díky této síle dokážeme zdolat svoje problémy.) 

Svět duchů to je opačná strana mince, kterou nespatřujeme, ale která zde přesto je, i když to může vypadat jako pohádka a utopie.
(Materialismus potlačuje naše city a ve spánku se naše city posílí a dokážeme duševně žít.)
Když živá bytost zemře, odejde její duše do světa duchů a zde je tak dlouho, dokud si neodpočine, a když je při plné síle tak zase vstoupí do materiálního světa.
(To co je duchovně hodnotné se zde zachová i po zániku těla a pomáhá to těm, co se zde narodí.) 

Mnozí znají podvodníky, co se u kulatého stolu spojují s duchy zemřelých a hovoří s nimi, tak to ale nefunguje!
(V minulosti bylo mnoho podvodníků díky duchovní špíně, ve které lidé žili.)
Jednak s duchy se můžeme spojit jenom v našem hlubokém spánku v posteli a nevíme, s jakými duchy se spojujeme.
(Duchové to jsou hodnotné zkušenosti v našem mozku a my se k nim dostaneme, jenom když se nemusíme zaobírat povrchními problémy.) 

Naše sny, to je svět kde duchové existují, jejich svět je bez barev a plný nečekaných změn.
(Svět duchů to je svět informací a zde nejsou barvy a není zde stabilita.)
Existuje nespočetně světů, kde duchové existují a každý je jiný, navíc tyto světy jsou dost nestabilní a neustále se mění.
(Absolutno je nekonečné a zde je i nekonečně míst kde existuje inteligence v mnoha formách a rovinách)
Duchové, kteří vstupují do našeho světa, taky spí, a v našem světě čerpají sílu, je to jakýsi výměnný obchod, kdy si měníme hodnoty a obě strany na tomto obchodě mnoho získávají.
(Vše zde je podřízené ekonomice, kde je něco za něco.) 

Na počátku a na konci života mnoho spíme, protože na počátku mnoho pomoc ze světa duchů potřebujeme a na konci života se zase připravujeme na vstup do světa duchů.
(Je to jakýsi efekt kyvadla, kdy na počátku a na konci se kyvadlo pomalu pohybuje.)
Čím více mobilem telefonujete, tím dříve se vám mobil vybije, a to samé je i u nás, čím více jsme aktivní, tím více musíme spát, abychom načerpali ze světa duchů sílu do života.
(Příčina a následek, co dodat?)
Jde o to, s jakými duchy se ve spánku spojíme, obrazně bych řekl, jaké telefonní číslo se nám podaří vytočit.
(Vše zde je náhodný proces, takový je život.) 

Každý duch je jiný, a mnohdy během spánku se můžeme spojit i s velikým počtem duchů, duch je s námi jenom tak dlouho dokud ze spojení něco má.
(Každý chce udělat dobrý obchod.)
Obrazně, je naše duše jakási internetová stránka, na kterou přichází mnoho návštěvníků ze světa duchů, a my s nimi komunikujeme.
(Krásné přirovnání)
Jde tedy o to, jak vypadá naše stránka a co nabízí duchům, ten kdo má dokonalou stránku má zde jako návštěvníky i dokonalé duchy a ten kdo má nedokonalou stránku zde má i nedokonalé duchy.
(Vše co dáváme to i dostáváme.)
Vytvořit si na duchovním internetu dokonalou stránku to je dost náročné, dokonalost takové stránky se skládá z velikého množství maličkostí a vytvořit ji není žádná maličkost.
(Z díla se pozná tvůrce) 

Vše souvisí se vším, musíme chápat vše ve všech souvislostech a dát svojí duchovní stránce; přirozenost, jednoduchost, čistotu.
(Souhlas)
Taková stránka to je veliká zahrada, na které je neustále mnoho práce a z díla se pozná tvůrce, čím více milujeme svojí duchovní stránku tím lepší duchové ji, i navštěvují.
(Jenže kde na to vzít čas?)
Na tomto duchovním internetu jsou dokonce i takové stránky kde je povolen vstup jenom dokonalým duchům, jež se musí před vstupem na stránku přihlásit heslem.
(Poklad je vždy nějak chráněn před zloději)
Ostatně i v lidské společnosti se taky musíte na některé stránky taky přihlásit heslem, jinak vás tam nepustí, protože nejste dokonalí.
(Tak to zde bohužel je)
Mnozí si řeknou, že by chtěli mít takovou duchovní stránku, kde by se mohli ve snu bavit s Ježíšem, Buddhou a jinými dokonalými duchy.
(Jak ale na to?) 

Cesta je jenom v odmítnutí extrémů, ten kdo je dokonalý nikdy nepůjde do jakéhokoli extrému a tak jde zlatou střední cestou jako Buddha.
(Každý nedokáže být dokonalý!)
Jakmile začnete třeba hromadit peníze, dostanete se do extrému a vaše duchovní stránka nebude mít návštěvnost, protože bude jenom o hromadění peněz.
(Peníze to byl v té době systém, pro obchodování s hodnotami.)
Nejvíce jsou navštěvované duchovní stránky, kde není žádný extrém a tak si zde každý najde to, co potřebuje.
(Kdo umí ten umí) 

Podívejte se pod mořskou hladinu, zde nejsou žádné extrémy a každý živý systém si zde najde to, co on potřebuje, moje stránka na duchovním internetu je právě takto udělána.
(Kde jsou ty doby, co existoval internet?)
Na, mojí stránku připlouvají dokonalé duše, a zde si odpočinou a načerpají sílu je to jejich domov, kde je jim dobře.
(To na mojí stránce, se hrnou bohužel ve spánku samí zmetci)
Když se probudím, jsem plný dokonalosti a stejně tak i duše co navštívili moji stránku, jsou plné dokonalosti.
(Svatá pravda) 

Problémem je že jednou budu muset tento materiální svět opustit a tím moje stránka z duchovního internetu zmizí, proto vás prosím o to, abyste se snažili pochopit, co zde říkám a založili si na duchovním internetu dokonalou stránku kam potom já, jako duch budu rád chodit.
(To by mě tedy zajímalo, kam dneska on chodí, kdo je ten šťastlivec který ve snu může s Bhagavanem hovořit?)
Již mnohokrát jsem chtěl odejít do světa duchů, protože jsem velmi starý, ale duchové mě tam nechtějí pustit, že prý si nejprve musím najít svého nástupce, který jim vytvoří novou dokonalou duchovní stránku.
(Podle mě jenom čas odhalí kdo je pravým nástupcem Bhagavana, těch falešných je zde velmi mnoho.) 

Moje meditace
JÁ JSEM DOKONALÝ, KLIDNÝ, ŠŤASTNÝ A PLNÝ LÁSKY, PROTOŽE JE VŠE K DOBRU.
(Zde je plná verze meditace, kterou používají jenom fanatičtí stoupenci Bhagavana, ostatním dostačuje zkrácená verze.)
Pokud si tuto meditaci milionkrát nahlas zopakuješ tak se očistíš od svého toužení a zmizí i tvoje soužení.
(Klasika)
Vím, není to lehká cesta, ale ti co po ní jdou ti, mají dokonalé duchovní stránky a tak mění svět k dokonalosti.
(Nechci nikam jít, chci odpočívat) 

Děkuji za výklad, byl hezký, ovšem byl dost subjektivní, dokázal by se někdo podívat vědecky objektivně na Bhagavana?
Já jsem genetický potomek Bhagavana, dosud jsem to tajil, abych měl od lidí klid, jsou prostě citové záležitosti, jež nelze slovy dobře osvětlit.
Od narození, mě moje geny nutí k tomu, abych se postaral o lidstvo, je to boží dar i prokletí, těžko se s tím existuje ve společnosti kde každý myslí jenom na sebe. 

Je to osud že ti co mají v krvi tento specifický gen, musí svůj život zasvětit starosti o lidstvo, zprvu se většinou každý snaží s tím bojovat, ale nemá šanci.
Bhagavan nedokázal v sobě drogou tento gen potlačit a tak transformoval lidskou kulturu, on zbořil dům staré materiální kultury a na nových základech postavil současnou kulturu.
Náš genetický rod je velmi starý, pocházíme z Indie z velmi starého královského rodu, každý zná jméno Buddha a Kršna, jde zde o náš genetický rod.
Reklamy

Hladit a vyhladit

full

Ano, jsi bezcitné hovado. Všude okolo tebe je mnoho lidí a zvířat co jsou na tom velmi zle, ale tebe to vůbec nezajímá, zajímáš se jenom o sebe a snažíš se mít zde výhody a jistoty, jenže tvoje štěstí vytváří logicky neštěstí pro ostatní, když ty se směješ tak ostatní pláčou. 

Ano, jsi bezcitné hovado, které se nemělo vůbec narodit, nejlepší by bylo, pokud bys vše, co máš, rozdal, těm co jsou na tom zle, a potom svůj život hrdinsky ukončil, aby zde bylo o jedno bezcitné hovado méně, jenže to ty neuděláš, protože jsi jenom ubohé bezcitné hovado, co má ubohé priority a závislosti. 

Z díla se pozná tvůrce, slova a oblečení mohou cizí lidi oklamat, ale tvoje životní dílo, jasně ukazuje to, že jsi bezcitné hovado, které je zde na hovno, a tak jej evoluce už brzo spláchne do sraček. Jsi obrazně jenom ubohý bodavý hmyz, který jenom škodí lidem a zvířatům, umíš jenom sát druhým jejich krev, a roznášet smrtelné nemoci, protože jsi bezcitné hovado. Já jsem veliký pavouk GVKB, který natahuje sítě, a do těchto sítí chytá bezcitná hovada, aby je mohl eliminovat, na hrubý pytel se dávají hrubé záplaty. 

Z bezcitného hovada nejde už udělat něco, co zde bude hodnotné, jednou možností je zde bezcitná hovada eliminovat aby se mám zde lépe žilo a nic nás zde netrápilo, zlomil jsem nad tebou hůl, už brzo zde budou GVKB roboti, a díky nim se eliminují z ekosystému na věčné GVKB časy bezcitná hovada, co byli v ekosystému, invazním parazitujícím druhem. 

Z prachu jsi byl evolucí stvořen, a v prach se evolučně navrátíš, co bylo, to bylo, teď je zde nová GVKB doba, ve které budeme mít k dispozici GVKB roboty, co si poradí s bezcitnými hovadami, se kterými zde jsou jenom problémy, protože se bezcitná hovada chovají jako bezcitná hovada. Roboti budou bezcitná hovada hladit ocelovou tyčí tak dlouho až bezcitná hovada globálně vyhladí, heslem bude hladit a vyhladit.
Reklamy

Ano, budete konečně šťastní

IMG_5640 [Max. šířka 1024 Max. výška 768]

Vše co lidi milují, to je třeba lidem zakázat. Pomocí; statistiky, vědy, čipů, umělé inteligence, atd. se vyhodnotí prioritní dlouhý seznam všeho, co lidi milují a to se lidem globálně zakáže, proměníme tento svět v místo, kde bude jenom toužení a soužení. Zakážeme; egoismus, mluvení, výhody, jistoty, popularitu, svatost, imunitu, originalitu, sex, drogy, peníze, vlastnictví, myšlení, lenošení, módu, lhaní, krádeže, dogmata, stud, extremismus, atd. vytvoříme dokonalé globální vězení, lidi budou zde jenom na práci a spánek, uděláme z lidí genetické GVKB roboty bez mozku. 

Dáme lidem do hlavy inteligentní GVKB čip, a on mozek odřízne od reality, a realitu bude znát jenom GVKB umělá inteligence, která bude centrálním věčným mozkem, všeho inteligentního na této planetě. Naše konzumní kultura je postavená na vězení od svého vzniku, každý je zde jenom ubohý vězeň, co má svoje statistické číslo. Čím vyspělejší je někde společnost, tím vyspělejší je tam vězeňský dogmatický systém! Ve jménu; ekonomiky, politiky, boha, pravdy, lásky, atd. se zde může dělat cokoli! 

Co bylo, to bylo, odřízneme egoistické parazity od zdroje, realita byla pro egoistické parazity prioritním zdrojem, na kterém byli závislí, je třeba zabít psychicky parazity, a to dokážeme jenom tím, že parazitům zablokujeme přístup k realitě, když už vězení, tak musíme jít na to chytře, a uvěznit naše pyšné ego. Představme si ego, které nezná realitu, takové ego psychicky hladoví a nakonec jistě zemře hlady, civilizace je o nahrazování pravého za umělé, a proč bychom nemohli mít umělou GVKB realitu, místo pravé reality?

V umělé GVKB realitě můžete; lhát, krást, mučit, vraždit, znásilňovat, terorizovat, vandalsky ničit hodnoty, skákat z mostu, atd. je to jenom virtuální hra, něco jako váš sen, ve které se vám nic nestane, a nikdo vás nepotrestá, něco jako počítačové hry, pro ego nebudou už žádné limity, ego bude moci být bohem nebo zvířetem, vše bude jenom dokonalá GVKB iluze. Vše je obchod, ve kterém je něco za něco, chcete osvobodit vaši psychiku od stresu a deprese, nechte si dát do hlavy GVKB čip a budete konečně šťastní. Když může mít lednička čip napojený bezdrátově na internet, proč by tvůj egoistický mozek, nemohl mít taky GVKB čip, napojený na umělou globální inteligenci.
Reklamy

Politika a náboženství udržují idioty pod kontrolou

IMG_4014

01
Zabereš cizí teritorium a máš více zdrojů, a tím pádem i síly. Nejjednodušší způsob, většinou ale doprovázený dalšími způsoby, protože je nestabilní. Obyvatelstvo se brzo vzbouří. Drogy, alkohol, cigarety, prostituce, daně, clo, atd. tu nejsou jen tak. 
02
Díky nim se dá manipulovat a ovládat obyvatelstvo. Na člověka nemusíš útočit, když ho učiníš závislým. Je pozoruhodné, jak tento způsob manipulace nikdo dneska nebere příliš vážně. Však jsi to přece chtěl zkusit sám. Tento prostředek způsobuje jisté přeprogramování mozku. 
03
Dneska se kacíři za své názory neupalují. Dneska se za špatné názory likvidují existenčně. Mnoho obyvatel pro tebe pracuje a ani o tom neví, že otročí. Dnes nejprosazovanější a nejnápadnější způsob, schovávaný za slovem láska a svoboda. Je to ale náročný způsob. Ale přináší dlouho velké ovoce. 
04
Politika a náboženství udržují idioty pod kontrolou, když se totiž v něco kolektivně věří, daleko lépe se pak ovládá. Zatím nejefektivněji se toto daří altruistickému náboženství. Kapitalismus se tomuto systému vyhýbá, je dnes již snadno prokouknutelný, zejména díky vědě, průmyslu a technice. Nejlepším prostředkem k vymytí mozku slouží média, televize, internet, noviny, ale nejčastěji právě televize, ta je taky nejvíce vymývavá. 
05
Televize a masmédia obecně programují tvoji realitu. Kdo nezná z knih minulost, je odsouzen si ji zopakovat v budoucnosti. Jestli chceš, aby člověk vyznával tvoje GVKB náboženství, či ideologii, přepiš vše dezinformacemi. Vyhrál jsi nad starým systémem, osvobodil jsem tě, dav jásá pro GVKB osvoboditele. 
06
Když se tvoje lži stanou pravdou, uděláš si svoje obyvatelstvo vstřícnějším a budou ti věřit. První generace, pamatující si minulost ti na to však skočit nemusí. Taky se lži o tobě můžou z generaci na generaci předávat infikace potomků. Další generace už ale budou daleko lehčeji zmanipulovatelnější. Pokud chceš dokonale porazit egoistického nepřítele, vychovej altruisticky globálně jeho děti pomocí GVKB robotů ve výchovných GVKB táborech pomocí nového GVKB jazyka. 
07
Jdeš na něho násilím a on ti utíká. Ale když vychováš pomocí GVKB robotů jeho děti, doženeš ho a tak vyhrajš na věčné GVKB časy. Zmanipuluj mu dítě takovým způsobem, aby ti bylo absolutně věrné a ne už svým rodičům. Aby každý večer a každou noc špízovalo za dveřmi, zdali se náhodou tvůj nepřítel nedopustí GVKB zločinu. Aby bylo věrné GVKB a ne svým rodičům, každý rodič je přeci do něčeho blázen. 
08
Dej všem lidem globálně minimální mzdu, a nech lid pro tebe 365 dní v roce pracovat, po 12hodin, od 10 let do 90 let. Ale nech ho žít v tom, že takhle mnoho pracují i ostatní a všichni lidé na zemi. Nemusí vědět, že máš miliardy dolarů na účtech. 
09
Stačí mu, že ten vedle něho má doma stejné dluhy jako on sám. A taky že má v hlavě stejně prázdno. Nech ho žít se ve vlastním omylu. 
10
Nejznámější způsob zotročení je GVKB čipová ideologie, pomocí GVKB čipů v mozku. Hlavně ať si lid myslí, že GVKB je bůh, který vše z ničeho stvořil a vše má pod kontrolou.
Reklamy

Na vysoké školy by se neměli přijímat studenti ve kterých není láska

IMG_3389

Vše je zde o lásce a inteligenci. Podívejme se na to statisticky vědecky a dojde nám že na dně zde jsou lidi co nemají inteligenci a lásku, člověk bez lásky a inteligence je jenom hudebním nástrojem, na který nikdo nehraje, tedy je zde zcela zbytečný. Jablko nepadne daleko od stromu, statistika dokázala že rodiče co nemají inteligenci a lásku, mají děti bez inteligence a lásky.
 
Ubožáci mají většinou i hodně dětí, a snaží se o to, na dětech chytře parazitovat. Je třeba zavést nejenom testování inteligence, ale i testování lásky, na vysoké školy by se neměli přijímat studenti ve kterých není láska, podívejme se na vysokoškoláky ve kterých není láska, takový člověk lže a krade ve velkém, a tak díky němu je zde svět bez lásky a pravdy. 
 
Nebo se podívejme na ekonomickou migraci, statisticky je 99% ekonomiockých migrantů bez inteligence a lásky, jde o lidi co jsou logicky na ekonomickém dně, a hledají si sobecky pro sebe místo k životu, kde nebudou na dně, a proto jsme jako ekonomicky zaostalá země pro tyto ekonomické migranty, jenom tranzitní zemí. 
 
Vše je o kontrole lidí, jakmile selže kontrola lidí tak přichází; extrémismus, vandalismius, fanatismus, rasismus, terorismus, alkoholismus, atd. Jde o to nabídnout všem lidem digitální ekonomickou ideologickou koncepci, každý dosatne do hlavy GVKB čip a tento čip dá lidem lásku a inteligenci, vše se osazuje dneska čipy a člověk nemůže stát zbaběle opodál, takto skončí výroba; cigaret, alkoholických nápojů, politky, nábožensví, reklamy, pohádek, atd.
Reklamy