Ano, hodnoty vznikají jenom z profesionální práce

P1080238

Jsem z toho už na větvi, každý říká něco jiného a názor většiny není zárukou toho, že má většina pravdu, podívejme se třeba na jídlo, kolik lidí tolik názorů na jídlo, moc neschází už k tomu, aby zde byli svaté války mezi zastánci různého druhu stravování, ve jménu správného stravování, bychom tak jinověrce napichovali na kůly, nebo je po mučení upalovali na hranici. 

Lidi používají slova, ale už neznají význam těchto slov, nejlepší je když vám sobec řekne, ty jsi sobec, ten druhý je sobec, ale já nejsem sobec. Dalším problémem jsou svatá dogmata, která se nesmí kritizovat, takovým svatým dogmatem jsou dneska nepřizpůsobiví ekonomičtí příživníci, co se rozmnožují jako myši, a neplatí zde daně. 

Dobrota zde nemůže být k tomu, co na nás sobecky parazituje, kdo nepracuje ten, ať zde nejí, kdo chce, ten si práci sežene, a kdo nechce pracovat, ten si vždy najde důvody, proč nechce pracovat, hodnoty vznikají jenom z profesionální práce, bez práce nejsou koláče. 

Vše se dneska modernizuje, ale na vrcholu systému jsou pořád papaláši, co nerozumí digitálnímu světu, a myslí si, že není třeba vše staré nahradit novým. Jedinou možností jak restartovat zaostalou civilizaci jsou GVKB čipy do hlavy, na myšlení a řízení zde bude jenom GVKB globální umělá inteligence, a lidi zde budou jenom na to, aby profesionálně pracovali, a tak vytvářeli nový GVKB svět, ve kterém není už lež a nenávist.
Reklamy

Pracují roboti v USA už levněji než lidi?

P1070662

Pokud je lidská práce drahá, je zde snaha o to, aby byla levná, nejde o nový problém, v minulosti zde byli otroci a váleční zajatci, co pracovali jenom za stravu, a když už nemohli pracovat, tak byli dozorci zabiti. Před sto lety lidi začali používat ve velkém rozsahu stroje, a stroje dokázali nahradit mnoho lidí, potom jsme vynalezli počítače, a tak bylo možné stroje naprogramovat, aby pracovali bez obsluhy člověka. Najednou lidi zjistili, že díky; automatizaci, optimalizaci, digitalizaci, globalizaci, kontejnerizaci, atd. začala rychle klesat všude potřeba po tom, zaměstnávat lidi.
To co před sto lety dělalo sto zaměstnanců, to dneska dělá jenom deset zaměstnanců, navíc se ještě počet lidí na světě rychle zvětšuje. Začíná doba, kdy se vytváří umělá zaměstnanost, lidi chodí do zaměstnání, ale zde svojí prací nevytvářejí už žádné pravé ekonomické hodnoty pro konzumní společnost. Přichází doba krátkodobé práce a dlouhého hledání nové krátkodobé práce, dlouhodobou jistou práci mají už jenom státní zaměstnanci. V USA se začínají testovat auta bez řidičů, pro mnoho lidí v USA byla práce řidiče smyslem jejich života, a neumí si ani představit to, že by měli jít dělat něco jiného.
Nebude to ale trvat dlouho, a technologie použitá na řízení aut, se upraví a využije i jinde, a tak třeba vzniknou GVKB roboti, co budou pracovat levněji než lidi, najednou bude v USA prezidentem GVKB robot a ředitelem podniku bude taky GVKB robot, zde se logicky dostáváme k problému, co budou dělat lidi v USA, když nebudou už mít peníze za svojí prací. Lidi z USA a Kanady budou muset emigrovat do zaostalých EU národů, kde ještě všude nejsou roboti, nastane veliké globální stěhování lidí.

Proč existenční růst narazil na strop?

P1070660

Dítě touží po fyzickém růstu, dospělý touží po ekonomickém růstu, vše co je zde živé to vzniklo díky růstu, každý růst narazí na strop a potom se zastaví, mnozí nechápou to, že jejich existenční růst narazil na strop, a tak se zastavil, následkem je deprese, a závislost na konzumaci drogy.
Aby mohlo něco růst, musí to mít optimální podmínky pro růst, pokud nejsou pro růst optimální podmínky, tak se růst zastaví nebo zpomalí. Nemá cenu se rozčilovat, proč existenčně nerosteme tak jak chceme, cenu má řešit podmínky pro růst, proč; království, unie, stát, organizace, podnik, obchod, banka, doprava, školství, zdravotnictví, umění, sport, rodina, atd. nemá existenční podmínky pro růst?
Hodnotné zdroje jsou limitované a nehodnotné zdroje nám s růstem nepomohou, následkem je logicky konflikt o hodnotné zdroje, který může i skončit světovou válkou, a tím i velikými škodami, které taková zbytečná válka napáchá.
Pokud odstraníme konflikty tak následkem bude degenerace a zaostalost, konflikty umožňují eliminovat degeneraci a zaostalost, jde o to, mít konflikty o zdroje pod optimální kontrolou, aby nedocházelo k; válkám, revolucím, terorismu, fanatismu, fackování, ponižování, vydírání, atd.
Reklamy

Do čeho investovat ušetřené hodnoty?

P1070643

Většina lidí si neuvědomuje to, že hodnotu nemají jenom peníze, ale hodnotu má i mnohé jiné, třeba náš ušetřený čas. Pokud ušetříme peníze a čas, tak bychom neměli udělat chybu, a plýtvat penězi a časem na něco, co není pro nás důležité. Jenže co je objektivně pro mě důležité?
Zde se dostáváme ke snaze s námi manipulovat, pomocí dezinformací, a vnutit nám násilím dezinformace, abychom chybně investovali hodnoty. Podívejme se na úspěšné mocné a bohaté lidi, do čeho investují hodnoty, slova mohou klamat, ale skutky už klamat nemohou.
Úspěšní lidé investují do toho, aby se měli v budoucnosti lépe, než se mají dneska, zajímá je prioritně jenom růst jejich; moci, bohatství, výhod, jistot, popularity, atd. v mnohém to připomíná sport a snahu být v první lize co nejdéle. Takže dobrá investice je sobecká investice, dobrota je žebrota, vše je zde obrazně jenom loutkové divadlo, a drogy jsou zde loutkářem, který ovládá lidské loutky.
Podívejme se na mohamedány, co věří v korán, stali se z nich jenom ubohé loutky, co si dávají na tělo výbušniny, a odpalují se proto, že si myslí, že jejich Alláh je veliký Bůh. Ve skutečnosti jsou to ale troubové, a díky víře v ubohý korán, je jejich život v troubě.
Reklamy

Ano, díky modernizaci zde bude dostatek domácí práce

P1070628

Velmi mnoho lidí marně u nás hledá dobrou domácí práci, příčinou je u nás zaostalost v rovině fyzické a psychické, ano jsme zaostalým národem, to jasně dokazují objektivní globální statistiky. Příčinou naší zaostalosti je dlouhé období, ve kterém si z nás ekonomičtí paraziti dělali svého ekonomického hostitele, modernizace je možná jenom tam, kde se eliminují ekonomičtí paraziti, co nás jako klíšťata ekonomicky vysávají. 

Modernizace je u nás jenom na povrchu a pod povrchem je všude zaostalost, modernizaci poznáme snadno podle hesla rychle a levně, tam kde je zaostalost, tam platí heslo pomalu a draho, je naivní ten, kdo si myslí to, že stačí jít jenom k volbám, je třeba začít utahovat šrouby těm, co zde mají moc a bohatství, naše dobrota k těm co nám egoisticky pyšně vládnou, způsobila naši žebrotu. 

Podívejme se na amatérské ekonomické chyby naší elity, zisk z naší práce mizí do kapes ekonomických parazitů, a ze zaměstnanců se stávají ubožáci. Vše je dneska o vzorech, které se kopírují, pokud někdo kopíruje ubohé vzory, tak se z něj stane ubožák, nejde už podnikat socialistickým způsobem, po mě potopa, je třeba začít myslet na naši ekonomickou moderní budoucnost, a nezanechat naším dětem, jenom bídu a nezaměstnanost.
Reklamy

Ano, zaměstnanci si hledají dobrou práci

P1070599

Zamyšlení, nad ekonomickou migrací. Ekonomická migrace je i u zvířat a rostlin, byla zde logicky už před evolučním vznikem lakomého a pyšného člověka. Ekonomická migrace není problémem, pokud je v optimální normě, problém nastane v okamžiku nízké nebo vysoké ekonomické migrace lidí, jde o migrační extremismus, vyvolaný extrémní ekonomickou situací, ve které lidi dlouhodobě existují, kdy jsou na ně kladené veliké fyzické a psychické nároky, ale ekonomická odměna za splnění těchto nároků je velmi malá, dobrota se tak pro tyto zaměstnance stává žebrotou. 
 
Já tento ekonomický problém spatřuji jako problém amatérských ekonomických experimentů, kdy ti co mají moc a bohatství, amatérsky experimentují s politikou a ekonomikou, a to že díky jejich amatérským experimentům umírají miliony lidí, to je jim jedno, moc a peníze přeci parazitům nesmrdí, a vše je zde za peníze! Mnohé podniky a národy se podobají otrokářské společnosti, s pracujícím lidem je jednáno, jako by to byli jenom ekonomičtí otroci, co mají mnoho povinností, a nemají na nic právo. Podívejme se na lidi, co pracují v úklidových a zemědělských firmách, je to práce těžká a mizerně zaplacená, logicky je zde veliká migrace u zaměstnanců, a často tuto práci dělají cizinci, a jejich naděje na lepší budoucnost je nulová. 
 
Lidi chtějí sedět v kanceláři u počítače, a mít za svojí psychickou práci vysoký plat, je třeba dát strojům a robotům možnost pracovat tam, kde je mizerně zaplacená práce pro lidi, proč by zde nemohla být uklízečka na baterie, nebo zemědělský zaměstnanec na baterie, vše jde, stačí jenom chtít, roboti mohou vyrábět roboty, o tom to je, dobrá práce je spojená s eliminováním zaostalosti u lidí, a u vědy a techniky, tam kde není zaostalost, tam se i lidem dobře žije. Zavede se globálně GVKB pokutování za zaostalost, ten kdo pokutu nezaplatí, ten bude recyklován na GVKB substrát, takto pravda a láska, zvítězí nad lží a nenávistí, nebudou zde pro nikoho výjimky a imunita, pokutovat se bude; USA, Kanada, EU, Rusko, Čína, Indie, atd.
Reklamy

Peníze dávají lidem svobodu a zároveň jim svobodu i berou

P1070880

Peníze jsou psychickou drogou pro egoisty, každý dobře ví, co to jsou drogy, a jaké jsou následky konzumace drogy, problém drogy je ve zvyšování dávky, protože po čase začne droga účinkovat na pocit spokojenosti, a tak egoisté potřebují více peněz, a více tvrdého alkoholu, pro egoisty je vše málem, pokud narazíte v životě na egoistu, tak to neřešte, ale rychle od něj utečte, proto jsou egoisté většinou sami, a konzumují drogy, aby si zlepšili náladu. 

Po celý život jsem slyšel, že nejsou peníze, pochopit to jak fungují peníze je jako pochopit to jak funguje náboženství, používání peněz je stejné, jako slepá víra v to že se po smrti dostanete do ráje, a že se zázračně uzdravíte. Skeptici tvrdí, že obchodní nákupní centra, nebo virtuální obchody na internetu, to jsou moderní svaté chrámy, ve kterých jsou zázraky už jenom za peníze, to je velmi zajímavá revoluční myšlenka. 

Taky se poslední dobou začalo mluvit o tom, že by se dospělým lidem vyplácela automaticky podpora, aby se lidi nemohli dostat do rukou exekutorů, ukázalo se, že tento ekonomický experiment je systémově chybný, a budeme muset zkusit něco jiného. Peníze jsou ekonomickým experimentem, který se podobá Windows, neustále se to záplatuje a restartuje. Jádrem problému je lidský egoismus, abychom pochopili peníze, musíme pochopit to, proč je člověk egoistický

Náš egoismus je následkem porovnávání, pokud nemůžeme porovnávat, tak nejsme egoističtí, jakmile se dítě naučí porovnávat hodnoty, tak se dítě stane egoistické, a začne toužit po tom, mít peníze. Peníze dávají lidem svobodu a zároveň jim svobodu i berou, vše zde jsou příčiny a následky, svět neovládají politici, svět ovládá čas, k čemu jsou vám peníze, když nemáte čas, a nemůžete si užívat to, že máte peníze. Za peníze si nekoupíte delší život ani zdraví, peníze vám mohou jenom umožnit to, že se zde budete mít dočasně velmi dobře.
Reklamy

Úspěšný je ten, kdo myslí a jedná jako sportovec

P1070878

Sportovec ví, že je zde tvrdá konkurence, ve které není úspěch snadný a jednoduchý, pokud sportovec neuspěje tak to zkusí znova, a nikdy se nevzdává, i kdyby měl na úspěch čekat mnoho let, co mě nezabije, to mě posílí do nového boje. Je to otázka zdraví u těla a psychicky, nemocný člověk nemá šanci být úspěšný, pokud něco nezdědí, nebo nevyhraje v loterii. Jsou ale situace, ve kterých neuspějete, protože vám to situace neumožní, v tom případě musíte tuto ubohou situaci opustit, a mnohdy se musíte i přestěhovat jinam. Já tento problém nazývám problémem zlaté klece, EU a NATO je takovou zlatou klecí, všechny veliké organizace jsou postavené na tom, že ti co jsou v centru, mají nadbytek, a ostatní mají nedostatek. 

Minulost nám jasně ukázala to, že nouze nás spojuje, a bohatství nás rozděluje, slepý nemůže vést slepé, jak poznáte to, jestli ten kdo vás vede, není slepý? Z díla poznáme tvůrce, ze slibů poznáme podvodníka, moderní ekonomika se točí okolo levně a rychle, ten kdo je pomalý a drahý ten je naším nepřítelem. Vždy jde o to, kdo bude ve vztahu nahoře, a kdo bude dole, ten kdo je nahoře, ten je úspěšný, proto je často používána mocenská pyramida, jako symbol, kde na vrcholu je ráj a dole je očistec. Všemu zde vládne čas, on stvořil vesmír a život, pokud nemáte čas, tak nemáte šanci na to, být zde úspěšný v tom, co je vám blízké. Nejde chodit do náročného zaměstnání za malou mzdu, a současně pracovat na vašem úspěchu, většinou platí, že jablko nepadne daleko od stromu.
Reklamy