Nejsou psychopati tak nejsou s psychopaty problémy

IMG_4808

Za světovou krizi mohou psychopati. Nejprve k tomu kolik procent vysokoškoláků u nás jsou psychopati, je to bohužel 86% vysokoškoláků u nás, co je vlastně příčinou toho, že u vysokoškoláků je tak veliké množství psychopatů? Příčinou je genetická minulost inteligentních lidí u nás, psychopatem se každý už narodí, jablko nepadne daleko od stromu! 

Pokud porovnáme statistiky s ostatními státy v EU tak zjistíme, že jsme na prvním místě a hnedka za námi je Německo, kde je 81% vysokoškoláků psychopaty. Nejméně psychopatů mezi vysokoškoláky má Španělsko zde je to jenom 7% vysokoškoláků, proto se zde lidi dožívají vysokého věku. 

To že je někdo psychopat není nemoc, je to genetická evoluční vada, a genetické vady není možné léčit, ani je odstranit. Jako optimální řešení vidím nahrazení psychopatů za GVKB roboty, nejsou psychopati, tak nejsou s psychopaty problémy.

Asociální syndrom jde léčit a vyléčit

IMG_4907

V současnosti statisticky asociálním syndromem trpí globálně 36% populace nikdo to, ale neřeší a následkem je blbá nálada a veliká konzumace alkoholických nápojů a cigaret, nejde o nový problém je to velmi starý problém akorát v minulosti jsme tomu neříkali asociální syndrom. Specialisté tento problém řeší povrchně tím, že těžce postižené násilně izolují ve vězení nebo psychiatrické nemocnici, problémem je malá kapacita těchto zařízení a vysoké náklady na provoz těchto zařízení. 

Všiml jsem si že tímto syndromem netrpí lidi co vykonávají velmi náročné povolání kde jsou pod velikým tlakem, z toho logicky plyne, že příčinou tohoto syndromu je psychicky vadný člověk, psychicky vadný jedinec zde není existenčně úspěšný a tak se v něm rozvine asociální syndrom a takovýto člověk myslí a jedná asociálně to znamená že je z něj; extrémista, rasista, vandal, terorista, zloděj, příživník, mafián, narkoman, psychopat, atd. 

Navrhuji tyto jedince přemístit do Izraele a udělat z nich vojáky co budou bojovat za Hospodina ohněm a mečem, vše je to tom dát každému to co mu patří a potom zde nejsou problémy, chceš si zastřílet ze samopalu do lidí máš možnost, ale počítej s tím, že i po tobě budou nepřátelé střílet, padnout hrdinsky ve svaté válce za Hospodina, to je ta nejlepší možná smrt pro člověka postiženého asociálním syndromem.

Ego to je naše podvědomí a nevědomí

IMG_4809

Pokud jsi psychicky dole, je logické, že toužíš po tom být psychicky nahoře, hodně toho neseš, a tak tě ta váha srazila dolů, nestarej se o to, co je ti mnoho cizí, a starej se jenom o to, co je ti blízké, to co je ti cizí na tobě jenom egoisticky parazituje, a tvoje dobrota k cizímu, je příčinou toho že jsi psychicky na dně. Války v nahotě odhalují lidský egoismus, z cizího krev neteče. 

Vše co zde má velikou hodnotu to je zde obtížně dosažitelné a tím to má i velikou hodnotu, logicky to co je snadno dosažitelné to nemá žádnou hodnotu. Zásadní otázka zní věřit nebo pochybovat, věřit lze tomu, že každý jednou jistě umře, to je jistota, na kterou se lze spolehnout, vše co je živé to je zde dočasně, nevěř tomu, na co se nelze spolehnout, sliby se slibují a jenom blázni se radují. 

Strach způsobuje to, že jsou lidi uzavření a tak jim není možno poradit, aby se změnili a tím se měli lépe, lidi chtějí, aby se změnila celá společnost, tak jak si to oni egoisticky představují jenže to je utopie, společnost se nikdy nezmění tak jak si to ty přeješ. Základem pro změny u jednice a společnosti je změna lidského ega.

Ego to je naše podvědomí a nevědomí, každý člověk je jiný a žije v jiné situaci, proto je nutný osobní profesionální citlivý dlouhodobý přístup pro změnu ega, všechny univerzální metody jsou k ničemu. Je potřeba postavit v EU veliké psychiatrické nemocnice v krásném přírodním prostředí u středozemního moře a zde začít léčit lidi co jsou psychicky na tom zle, jsou věci, na kterých nejde šetřit; léčit a vyléčit, vědět a nemyslet, pracovat a odpočívat, atd.

Hlava plná problémů

IMG_4060

Je to o tom jaké problémy mají protekci, a tak se na ně myšlení koncentruje, klasickým problémem jsou peníze a nemoci, být zdravý a mít peníze to je pro nás prioritou pro to abychom neměli zde problémy, konzumní kultura je o závislostech na tom co milujeme a potřebujeme. Jak problémy dostat z hlavy? Nejlepší je, dialog kdy se podělíte s blízkými lidmi o svoje problémy a tím si ulevíte, zde se často setkáváme s problémem, že je ten druhý uzavřený, a naše problémy jej vůbec nezajímají, protože on má dost svých problémů. 

Co je to vlastně problém, který hlava řeší a neví si s ním rady? Jde o to, že se nemůžeme rozhodnout o tom co je pro nás správné, protože nemáme; informace, čas, peníze, zkušenosti, lásku, zdraví, atd. myslíme třeba na to, je správné jít studovat vysokou školu, nebo to není správné? To co bylo dříve správné rozhodnutí, to je dneska už chybné rozhodnutí, vše se rychle mění. V principech je si ale vše podobné, pokud poznáte principy, podle kterých zde vše funguje tak se snadněji rozhodnete, základním principem je příčina a následek, málo se pohybujete a hodně jíte tak následkem je to že přibíráte na váze. 

Jak si to uděláte takové to i máte, nevěřte tomu, že většina má pravdu, minulost nám mnohokráte dokázala to, že se většina lidí často mýlila a zle na to tak i doplatila, pravda je v lidové moudrosti a přírodě. Podívejme se na peníze, které se bohužel staly svatým konzumním kultem, kterému se klaníme a který uctíváme, peníze jsou ubohou náhražkou za štěstí, co je ale originálem který nás učiní šťastnými? Tím originálem je moudrost získaná z knih a mnoha životních zkušeností, moudrost je jako světlo svíčky v hluboké tmě, a to světlo nám umožňuje dostat problémy z hlavy.

Jak si nehrát na to co nejsme

IMG_4822

Byl jsi už léčen psychiatrické nemocnici. Lidi se zde chlubí mnohým, ale nikdo se zde nepochlubí tím, že byl léčen v psychiatrické nemocnici, protože se za to stydí, přitom se nemá za co stydět, je to nemoc jako každá jiná nemoc a příčinou té nemoci je většinou psychicky špatné prostředí doma, nebo v zaměstnání. Většinou ve filmech se popisuje psychiatrická nemocnice, jako velmi ošklivé místo, ale tak tomu není, je to nemocnice, která se nijak neliší od jiné nemocnice. 

Podle mě by se lidi měli stydět za to, že sedí v otevřené veliké kanceláři u počítače, zde vás pořád vás někdo vyrušuje a otravuje. Pobyt v psychiatrické nemocnici by měl být jenom za odměnu pro vzorné zaměstnance, co mají vysokou školu, léčit a vyléčit nemocné zaměstnance, o tom to je, je třeba napravit pověst psychiatrické nemocnice v Bohnicích, pokud by vám hodný zaměstnavatel dal jako odměnu měsíční pobyt v Bohnické psychiatrické nemocnici, tak byste měli mít z toho velikou radost, a ostatním lidem se pochlubit. Už zde bylo dost pokrytectví je třeba být tím čím jsme a nehrát si na to co nejsme.