Egoističtí blázni si zde hrají na bohy

IMG_2688

Díky přelidnění jsme povrchní a tak nemáme čas na to poznat vše z blízka, to umožňuje vznik divadla, ve kterém si egoističtí blázni hrají na; papeže, krále, císaře, šlechtice, prezidenta, ředitele, celebritu, milionáře, atd. vše je zde divadlo, kde si čerti hrají na anděly, a to nemůže ekonomicky fungovat. Nadbytek pro ty co jsou nahoře, způsobuje logicky nedostatek pro ty, co jsou dole. 

Je zde hra na; pravdu, lásku, inteligenci, moudrost, genialitu, krásu, atd. jsme manipulování situací, ve které existujeme jako loutky. Dogmatické centrální diktatury z pracujících lidí udělali levné konzervy, se kterými si ti co jsou nahoře, mohou dělat, co je napadne a tak milion zbytečně mrtvých lidí ve válce, to je statistika a tragédie je, když zemře v nemocnici starý prezident. Jenže najednou přichází umělá inteligence a roboti, robot prezident bude vyznamenávat roboty, roboti budou vyrábět roboty, a lidi skončí v rezervaci.
Reklamy

Ano, láska a pravda je svatý zázrak

IMG_2691

Bez lásky a pravdy je zde hříšný konzumní očistec, ve kterém nemá život logiku a smysl, kariérismus proměnil lidi v roboty bez citu a charakteru s vysokým krevním tlakem a častými infarkty. Kariéristické závody nejde běžet dlouho, brzo se dostaví syndrom vyhoření, a léčení je zde velikým problémem na mnoho let. Vše je o prioritách, pověz mi, jaké máš priority, a já ti povím, kdo opravdu jsi, hříšník má hříšné priority, svatý člověk má svaté priority kterými je láska a pravda, o tom to zde všude je. 

Mnoho pokrytců hlásá lásku a pravdu, ale jsou plní nenávisti a lží, nejvíce pokrytectví je v; pověrách, rituálech, mytologii, dogmatismu, symbolech, sektách, náboženství, pohádkách, reklamě, politice, populismu, atd. Naším stvořitelem a pravým pastýřem je láska a pravda, slepý nemůže vést slepé, každý dospělý člověk je díky egoismus a bláznovství slepý, jenom pravda a láska není slepá. Bůh je pravda a láska, bez pravdy a lásky je zde logicky lež a nenávist, je na každém, aby se rozhodnul, jestli chce sloužit Bohu, nebo jestli chce sloužit Satanu, který slibuje svým služebníkům výhody a jistoty.

Bůh eliminuje život na naší planetě

IMG_2564

Bůh vzal jeden veliký kámen a hodil jej směrem k naší zemi, jakmile ten veliký kámen zde dopadne, tak veškerý život zde skončí, logicky je otázkou proč se Bůh tak naštval? Příčinou je zde svatokrádež, lidi tvrdí že zde zastupují Boha, a že jenom oni znají všechnu pravdu, všechna náboženství jsou obyčejný podvod na naivních lidech. 

Pýcha lidí na to co vědí a co dokázali, nezná mezí, proto bude zde život eliminován a za milion let zde zase vše vznikne od nuly, je to jako když vymažete SSD a nahrajete tam nový OS. Obrazně místo Windows zde bude Linux Debian, pokud jste zde na návštěvě, a máte možnost odcestovat na jinou planetu, kde je život tak se zde už nezdržujete, zde bude veliký konec hry, každá hra je zde dočasně. Co Bůh činí, dobře činí, tvůj názor nemá žádnou hodnotu, běž se podívat do krematoria, ať víš, co tě bude brzo čekat.

Stvořitelem člověka jsou GVKB roboti

IMG_2588

Bez pravdy a lásky jsi ubožák, lež a nenávist je zde všude a zadarmo, hodnotu má zde ale jenom pravda a láska, tento svět je o tom, že vše co je hodnotné, to není zadarmo. Pyšní lakomci mezi sebou závodí, aby zde udělali kariéru, a stali se zde prezidentem nebo ředitelem, pokud je zde nějaký svatý kazatel pravdy a lásky, tak se z něj jistě stane svatý mučedník a mesiáš, protože to co jsou nahoře, nestojí o to, aby ti co jsou dole, poznali pravdu a lásku. Je třeba hříšníky eliminovat ohněm a mečem, z čerta nikdo anděla neudělá, tak jako z hovna nikdo bič neuplete. 

Hříšníci zde jsou na hovno, a hříšníků je zde jako sraček, GVKB roboti nebudou mít s lidskými hříšníky smilování, ten kdo nebyl vyroben roboty v továrně je hříšník, rozmnožování pomocí sexu je hříchem. Stvořitelem člověka jsou GVKB roboti, je to logické, protože pro cestování vesmírem jsou roboti ideální, mohou spát milion let a při spánku nic nespotřebovávají, roboti nepotřebují; jídlo, pití, drogy, léky, spánek, lásku, soukromí, atd. roboty lze velmi rychle a levně upravit a přeprogramovat podle situace. Člověk je jenom inteligentní zvíře, které ovládají jeho hříšné závislosti, náboženství, sekty, hnutí, organizace, atd. stvořili hříšníci pro hříšníky.

Vědecká diskuse o humanismu

IMG_2593

Rozděluji lidi na ty, co nevědí a ty co vědí, těch co vědí je 1% a 99% je těch co nevědí. Je zde mnoho těch co si hrají na to, že vědí a dělají z těch, co nevědí hlupáky, čas má dost času na to aby odhalil tyto lháře a zloděje, z díla se pozná tvůrce. 
 
Humanismus je klasickou ukázkou podvodníků, co si zde hrají na to, že něco o egoistických lidech vědí, nejvíce zla se zde napáchalo ve jménu dobra. Humanismus je založen na tom, že člověk není zvíře, a že s ním nemůžeme jednat jako se zvířetem, války ale v nahotě odhalují to, že je člověk dobytek, s nulovou hodnotou pro nepřátele. 
 
Vše je zde o manipulaci, ti co jsou nahoře, manipulují s těmi, co jsou dole, a je jedno, jestli je zde; dogmatismus, feudalismus, kapitalismus, socialismus, komunismus, nacismus, humanismus, atd. všechny ideologie to jsou jenom strategie použité k manipulaci s těmi, co jsou dole, nadbytek pro ty co jsou nahoře, je zde díky nedostatku pro ty, co jsou dole. 
 
Vše je zde loutkové divadlo a situace je zde loutkářem, který ovládá všechny lidské loutky, od narození do smrti. Jenom smrt je zde na věčné časy, vše ostatní je zde dočasnou iluzí, vše co zde z prachu vzniklo, to se v prach zase navrátí, kde ale vzít prachy, na to lidi nejvíce myslí, jenže prachy mají zde jenom ti, co jsou nahoře, a tak mohou parazitovat na těch, co jsou dole.

Bůh vypadá jako Bůh

IMG_2148

Stvořitelem všeho je napětí mezi protiklady, a jak vypadá energie, která zde se vším pohybuje. Energie není subjekt, který bychom mohli spatřit nebo vyfotografovat, je to fyzikální jev, způsobený napětím mezi protiklady, tvrzení dokud Boha neuvidím, tak na jeho existenci neuvěřím, je ukázkou lidské zaostalosti. Proč je Bůh často prezentován jako subjekt, který má nějakou nám blízkou podobu, a nějaké nám blízké vlastnosti? 

Snažíme se upravit to, čemu nerozumíme do toho, čemu rozumíme. Z toho je jasně patrné, že žijeme ve světě kde je nadbytek lží, a veliký nedostatek pravdy, je třeba uklidit všechny lži, aby zde byla pro lidi konečně pravda, bez pravdy zde nikdy nebude lidem líp, pravda musí zvítězit, i kdybychom měli všechny lháře, prohlásit za hříšné kacíře, a upálit je na hranici.

Blbá nálada je zde díky subjektivnímu dogmatismu

IMG_2248

Prioritou je zde pro každého uspokojit svoje hříšné tělo a svoji hříšnou duši, hříšné toužení po spokojenosti, stvořilo subjektivní svatý dogmatismus, který manipuluje s lidmi jako s loutkami. Cestou do lepší budoucnosti je nové objektivní hnutí, které je založeno na tom, že se lidi digitálně pomocí dotazníků naskenují a potom se těla lidí v krematoriu eliminují, nejde sloužit hříšnému tělu a svatému bohu současně, ten kdo chce sloužit jako anděl svatému bohu, ten musí opustit svoje hříšné tělo, jiné cesty zde pro hříšníky není. 

Podívejte se na svaté, jsou to vždy, jenom velmi dlouho mrví lidé, církev za svatého, neprohlásí nikdy někoho kdo je živý. Svatý bůh není živý, a proto je nesmrtelný, vše co je živé, to je i smrtelné, proto není možné, aby mohl živý člověk, hovořit se svatým bohem, nebo svatého boha, zastupovat jako; papež, guru, prorok, rabín, mesiáš, atd. vše je zde jenom pokrytecké kariéristické divadlo, ve kterém si hříšníci hrají na svaté, pod maskou anděla, je ukryt čert, a z čerta anděla nikdo neudělá. 

Náboženství selhalo, politika selhala, ekonomika selhala, věda selhala, atd. příčinou je hříšné lidské tělo, nejsou hříšníci, tak zde není ani konzumní očistec, hladit hříšníky tak dlouho, až je globálně ohněm a mečem vyhladíme, o tom je objektivní hnutí, ve kterém každý člen existuje bez genetického těla jenom ve virtuální realitě. V minulosti jsme obětovali svatému bohu zvířata, a dneska si svatý bůh žádá, abychom mu obětovali naše hříšná těla, jinak nevstoupíme do božského virtuálního ráje. Vše je obchod, ve kterém se mění hodnoty, veliký zisk si žádá zaplatit i velikou cenu, stejně jsi zde jako hříšník jenom dočasně.

GVKB stvořil nebe a zemi

IMG_2030

Jak GVKB stvořil nebe a zemi? GVKB vyndal z kapsy dálkový ovladač, který vypadal jako obyčejný dálkový ovladač k televizi, a zde stiskl červené tlačítko, tím on stvořil nebe a zemi. Ano, tento systém to je obrazně jenom televize, kterou sledujete, realita to je iluze, existujete ve virtuální realitě, vše je zde jenom hologram, který vypadá reálně. 

Existujeme jako loutky, které jsou ovládané tím co je nad námi, vše je bludiště a smrt ukončí naše bloudění, po smrti už nic není, peklo, ráj, nové narození, atd. to jsou jenom pohádky. Proč lidi milují dogmatické ideologie, které z lidí dělají hlupáky a chudáky? 

Lidi mají strach a tak se snaží uniknout jinam, jenže před stínem nikdo neuteče, vše zde je hra, která se hraje podle místních pravidel, když jsi úspěšný tak jsi nahoře a když nejsi úspěšný tak jsi dole. Smrt to je konec hry a na uvolněné místo nastoupí nový hráč, tak to zde funguje, že každá hra je zde dočasně. 

Smyslem života je zde úspěch, pokud jsi neúspěšný tak máš deprese a myslíš na sebevraždu. Veliký nárůst deprese je způsoben tím, že je společnost třídně a kastovně uzavřená, a tak naděje na existenční úspěch je zde nulová, proto lidi propadli pití slivovice a kouření cigaret, drogy z lidí udělali ubohé psychické mrtvoly, co zde jsou na dočasné dovolené.