Jak být úspěšným podnikatelem?

P1080270

Vydělat se dá nejen na geniálních nápadech. Kdo chce začít podnikat, musí si na začátku stanovit jasnou podnikatelskou vizi, měřitelný cíl a sepsat uskutečnitelný podnikatelský plán. Pokud tyto základní stavební kameny má, může se bez obav pustit do vlastního podnikání. Snad každý člověk si jednou za život pohrává s myšlenkou vlastního podnikání. Řada z nich tuto ideu zhmotnilo a nyní podnikají. Mnoho lidí z prvotního nadšení rychle vystřízlivělo a předčasně skončili s nenaplněnými cíli, zklamáním a velkými dluhy. Přitom recept na úspěšný start není zase až tak složitý. Důležité je hned na začátku znát odpovědi na několik základních otázek. První z nich se týká samotného zájemce o podnikání.
Musí si říct, zda je sebevědomý, odvážný a pracovitý. Pokud je navíc ochoten podstoupit zásadní změnu životního stylu, je na dobré cestě. Neboť ve vlastním podnikání bude odkázán pouze na sebe, kdy stálost měsíčního příjmu se stane minulostí. Hrozba ztráty jistého zisku a přímý dopad na naše bankovní konto bude všudypřítomný. Na druhou stranu jsou tato rizika dostatečně vyvážena možnou výší výdělku, která odpovídá pouze vlastním schopnostem. Dalším krokem na cestě, jak se stát úspěšným podnikatelem, je mít optimální cíl, neboli čeho chceme ve své práci dosáhnout. Cíle mohou být různé, pokud máme cíl, je třeba si určit cestu, jak jej dosáhnout. Podnikatel musí vědět, jak chce podnikání dělat, čím se odliší od ostatních, co bude jeho největší výhoda v jeho podnikání! Tuto myšlenku musíme podrobit tvrdému srovnání s realitou okolního trhu.
Velmi často se stává, že naše nápady nejsou „správné“, a že obdobný podnikatelský záměr již někdo více či méně úspěšně dávno provozuje. I po zjištění takové skutečnosti není třeba věšet hlavu. Podstatné je se umět odlišit od konkurence. Je třeba dobře ekonomicky počítat, neboť každá činnost s sebou přináší i veliké náklady, a tyto náklady je nutné započítat do podnikatelského záměru. Platí přímá úměra. Čím je obor podnikání lepší, tím více přiláká stejně smýšlejících podnikatelů. Zůstane nám pak menší díl zisku z očekávaného zisku. A opačně, pokud je náš nápad natolik originální, že zatím nemá konkurenci, lze očekávat nižší náklady na boj s konkurencí a také i vyšší zisk. Je důležité si předem zjistit skryté skutečnosti, které přímo nejsme schopni ovlivnit, ale mohou mít zásadní dopad na naše podnikatelské aktivity.
Posledním krokem, a také tím, na kterém ztroskotá převážná část i vynikajících myšlenek a podnikatelských plánů, je schopnost ho ekonomicky uskutečnit. Je třeba si reálně odpovědět na otázku, zda jsme schopni se současnými možnosti opravdu podnikatelský plán ekonomicky i realizovat. První fáze podnikání je vždy ekonomicky a časově velmi náročná. Je třeba s tím v podnikatelském plánu počítat a uvědomit si, že peníze a čas je první investice, kterou do podnikání přinášíme. Vše máme ve vlastních rukou. Obrazně jde o to se poučit z chyb druhých a nepoučovat se nikdy z vlastních chyb, popovídejte si s podnikateli, co v podnikání zkrachovali, oni vám dají více reálných informací, než podnikatelé co jsou úspěšní, ti co jsou úspěšní, vám budou často pokrytecky lhát, protože nebudou chtít vám umožnit to, že jim budete konkurovat.
V podnikání je nejdůležitější nechybovat, pokud rozebereme krachy podnikatelů tak zjistíme, že za každým krachem bylo chybování, chybuje ten, kdo nemá hodnotné informace, jakmile jste odříznutí od hodnotných informací, tak brzo jistě zkrachujete. Globální ekonomická a sociální krize je následkem odříznutí subjektů a objektů od hodnotných informací, a pachatelem zde jsou nenažrané nadnárodní korporace (Google, Microsoft, Intel, Sony, Apple, Samsung, Siemens, Volkswagen, Walmart) které takto násilně likvidují konkurenci. Globální monopoly složené nejvíce z korporací, určují nastavení výroby a odbytu globálního zboží a služeb, a sobecky definují, kdo o vyrobeném zboží a službách a jeho množství, skutečně objektivně rozhoduje a na základě čeho on i rozhoduje.

Konzumní blázinec je plný bláznů

P1080269

Místo neslušných slov, se používají pokrytecky slušná slova, abychom byli populární, a tak jsme z bláznů udělali psychicky nemocné, z cikánů jsme udělali Romy, z ekonomických parazitů, jsme udělali sociálně ohrožené občany, atd. Je to tak snadné, dát to co není populární, do jiného módního obalu, aby to bylo zase populární, v sobeckém pokrytectví jsme velmi úspěšní, až jsme se z toho konzumně zbláznili, protože klameme dokonce i sami sebe. Jsme tím co konzumujme fyzicky a psychicky, protože jsme konzumenty, a konzumování je naší existenční závislostí, jsme konzumními továrnami které zpracovávají to co konzumují, a produkují to, co se bude konzumovat, je to konzumní začarovaný kruh, ze kterého jsme se všichni konzumně zbláznili, do konzumování toho co je módní a luxusní.
V konzumním blázinci milují blázni novinky, a tak to už nebude trvat dlouho, a průmysl vyrobí GVKB roboty s GVKB umělou inteligencí, co eliminují možnost zaměstnání za mzdu, pro konzumní blázny, GVKB robot pracuje jako robot a nepožaduje ani sobecky plat, a výhody a jistoty. Lidi opustí města a vesnice, aby uvolnili místo GVKB robotům, život v divoké přírodě bude pro člověka návratem k normálnosti, už si sobecký člověk nebude hrát na; prezidenta, krále, císaře, sultána, šlechtice, papeže, rabína, mesiáše, proroka, guru, ředitele, celebritu, milionáře, soudce, diplomata, atd. člověk bude silným a inteligentním lovcem, který bude konzumovat jenom to, co si uloví, a opeče na ohni.

Politický mozek je továrnou na chyby

P1080268

Politický mozek, se odlišuje od jiných mozků v tom, že je psychicky nemocný, a je jenom logické že psychicky nemocný mozek, bude mnohem více chybovat, než mozek který není psychicky nemocný, jak dochází k tomu, že politický mozek psychicky těžce onemocní, a tak se on stane továrnou na chyby? Politici jsou herci, oni si zde hrají na to, že zastupují ty co je zde zvolili, a potřebují ke svojí existenci mediální popularitu, aby díky popularitě mohli hrát hlavní role, spojené s výhodami a jistotami. Představme si obrazně, že bychom z politiky odstranili dokonale divadlo, a proměnili politiky v; ekonomy, programátory, podnikatele, obchodníky, učitele, vědce, atd.
Najednou by z politiky odešla většina politiků, protože by oni nedokázali být vrcholovými specialisty, a byli by zde tak zbyteční. Proč je vlastně politika divadlem? Politika nahradila církev, církev byla dogmatická, a to lidem nevyhovovalo, a tak vznikla politika, která není už dogmatická, ale je zde zase divadlem, a to už lidem taky přestává vyhovovat. Proto musí politiku nahradit GVKB umělá globální inteligence, napojená na čipy GVKB, co budou mít lidi v hlavě, a tak se z lidí stanou genetičtí levní roboti, na dálkové digitální ovládání.