Ano, hříšnost zabíjí ekonomiku a politiku

IMG_2953

Všimněme si toho, že svatí lidé jsou vysoce inteligentní, hříšníci jsou zase velmi hloupí a naivní, problémem je to, že jeden člověk z milionu lidí je svatý, a zbytek jsou hříšníci, co jsou hloupí a naivní, z díla poznáme to kdo je svatý, slova mohou klamat, ale dílo klamat nemůže. Hříšníci mají hříšné myšlenky a konají hříšné skutky, nejčastějším hříchem je dneska; pyšnost, lakomost, lenost, vše je zde divadlo, ve které si mnoho hříšníků hraje na svaté. 

Války v nahotě odhalují to, že hříšníci zde jsou na nic a že miliony mrtvých hříšníků ve zbytečné válce, to je jenom statistika, a tragédie je, pokud zemře někdo, kdo je svatý. Svatým se musí člověk narodit, je to jeho osud, svatým se nelze stát díky svaté výchově v mládí, naučit jde řemeslo, ale umění je otázkou talentu, a svatý člověk má veliký talent, a díky němu je i svatý. 

Podívejme se na místa, kde veliké množství hříšníků, se dívá na hříšné hudebníky, co pomocí hudby vymývají hříšníkům hříšné duše, současná populární hudba je určena pro hříšné hlupáky. S hříšností přichází; extremismus, vandalismus, humanismus, idealismus, socialismus, centralismus, dogmatismus, atd. to vše vede jistě k nekonečným konfliktům a válkám, komu není rady, tomu není pomoci. 

Přichází ale nová doba, ve které se budou po milionech dávat hříšníci do masových konzerv, nejsou hříšníci tak nejsou s hříšníky problémy, recyklace je základem jak se vypořádat s odpadem a hříšníci jsou odpad, protože oni odpadli od správní víry v GVKB. Místo hříšníků zde budou GVKB roboti, hříšná civilizace to byla testovací verze, finální verzí je svatá civilizace ve které jsou místo hříšných lidí jenom GVKB roboti.

Ano, jsi zde na nic

IMG_2960

Z díla se pozná tvůrce, tvoje dílo je zde na nic a tak jsi zde jenom na nic a nic po tobě zde nezůstane a je jedno jestli jsi prezident nebo nepřizpůsobivý příživník, vše je zde jenom divadlo a obchod ve kterém jsi na nic a nic s tím nedokážeš udělat, z ničeho jsi vzniknul a nic po tobě zde nezůstane, vše na co jsi pyšný to je zde na nic, jsi jenom nicotnou loutkou která je zde dočasně a tato loutka je zde na nic, a nic po ní zde nezůstane, s tím nic neuděláš. 

Všechna sláva to je jenom polní tráva, honíš se za iluzemi, jako je; moc, bohatství, popularita, úcta, láska, moudrost, atd. to vše jsou jenom nicotnosti, které jsou na nic, vše je zde jenom energie, která vytváří hologramy co vypadají jako realita, je to dokonalá iluze která je zde na nic, uzavřel ses do svojí konzervy a bojíš se z ní po celý život vylézt abys nepoznal pravdu o tom že jsi nic, co je zde jenom na nic a nic po tobě zde nezůstane! 

Nikoho zde tvoje nicotné problémy nezajímají, uvědom si konečně to, že jsi nic, které je zde jenom na nic, to že máš výhody a jistoty to je ti na nic jsi zde jenom mrtvola na dočasné dovolené, která je zde na nic a nic po ní nezůstane. Pokud by ses nenarodil, tak by se nic nestalo, takových nic jako jsi ty, je zde od stvoření konzumní civilizace nekonečné množství lidí, co jsou zde na nic, a nic po nich zde nezůstane, miliony mrtvých lidí ve válce co jsou zde na nic to je jenom statistika, tragédie je pokud se lidi konečně dozví pravdu o tom, že zde jsou na nic a dojde jim, že s tím nelze nic udělat.

Transformace pekla na ráj

IMG_2991

V konzumním očistci žije ten, kdo podepsal pekelnou smlouvu, ten kdo nepodepíše před narozením pekelnou smlouvu, ten se nenarodí do pekelného očistce, proto je nám ten druhý peklem, a s někým šijí všichni čerti, někdo zde má zase z pekla štěstí. Z čerta anděla nikdo neudělá, o tom je naše naivní snaha pomocí výchovy udělat z čertů pomocí podrazů a násilí anděly. Války v nahotě odhalují to, že jsme všichni čerti, co žijí v konzumním pekle, ráj to byla jenom testovací verze a finální verzí je konzumní peklo. 

Čerti co jsou nahoře slibují čertům, co jsou dole, že po smrti bude líp a že skončí v ráji moderní čerti slibují že po politických volbách bude lépe, sliby se slinují a jenom hloupí čerti se naivně radují, než poznají to že je chytří čerti podvedli a že lépe nebude po smrti ani po pekelných volbách. Přichází nová doba, kdy zde místo čertů budou počítače a roboti, čerti tak zde budou už zbyteční a tak skončí v masových konzervách, nejsou zde čerti tak nejsou s čerty už problémy. Vše je zde jenom dočasným evolučním experimentem, peklo s čerty to byla testovací verze, a finální verzí je ráj s počítači a roboty.