Pravda je jako víno čím starší tím lepší

IMG_3515

Hloupí idealisté jsou zaslepení dogmaty, proto zde jsou moudří realisté, co neuznávají svatá dogmata, a tak se může staré nahradit za nové. Napětí mezi idealisty a reality, je zdrojem energie, a díky tomuto zdroji zde vše evolučně pulzuje. Pravda je jako víno čím starší tím lepší, pokud chceš dosáhnout na to, co je vysoko nauč se létání. Povznes se nad svoje problémy a podívej se na život z nadhledu, z nadhledu vše vypadá zcela jinak, najednou zmizeli všechny rozdíly, mezi lidmi a dojde ti, že lidi jsou jenom dočasné mýdlové bubliny. Co znamená jeden lidský život, z hlediska evoluce na této planetě? 
 
Uvnitř lidí je prázdnota, vše je u lidí jenom o povrchu, a pod povrchem je prázdno, protože lidi jsou bublinami. Jak vlastně došlo k tomu, že se z lidí stali prázdné bubliny? Příčinou je mluvení a kariérismus, každý chce zde díky mluvení o ničem udělat rychle kariéru, a stát se zde prezidentem nebo ředitelem, sebekritika vyšla u kariéristů z módy, oni umí kritizovat jenom konkurenční kariéristy. Z díla poznáme tvůrce, slova mohou klamat, ale dílo klamat nemůže, Adolf Hitler nám ukázal kam, až může vést bezcharakterní kariérismus dotažený k dokonalosti!
Reklamy

Ten druhý je bezcharakterní egoistický kariérista

full

Jaký smysl má rodina, ve které není láska, jaký smysl má škola, ve které není pravda, jaký smysl má práce, ze které není zisk, jaký smysl má život, ve kterém není štěstí, atd. obrazně tento konzumní svět je o bublinách, které jsou uvnitř prázdné, to musí mít nějakou příčinu? Tou příčinou je naše egoistické mluvení, dokud dítě egoisticky nemluví tak je dítě šťastné, jakmile se dítě naučí egoisticky mluvit, stane se z dítěte prázdná bublina, s nulovou hodnotou. Mluvení vytváří celoživotní závislost, která nejde nijak už léčit, naše konzumní kultura se točí okolo egoistického mluvení, čím lépe budeš egoisticky mluvit, tím lépe se mít zde i budeš, a následkem je to, že se z lidí stali prázdné egoistické bubliny. 

Ten druhý je bezcharakterní egoistický kariérista, ten druhý je nám peklem, protože on nám konkuruje! Všechny; politické, náboženské, filosofické, umělecké, ekonomické, atd. ideologie, jsou o egoistické touze se mít lépe, jenže nadbytek je možný díky nedostatku, následkem je to, že vše je zde jenom bublinou, ve které je prázdnota, je to jako s nekrytými penězi, banky půjčují peníze, které si natiskli, a stačí málo, je zde globální ekonomická krize. Pokud se někdo pokusí bojovat proti tomuto chybnému konzumnímu systému, tak se z něj stane jistě mučedník, kterého zabijí ti, co mají zde moc a bohatství. Není zde; feudalismus, kapitalismus, socialismus, komunismus, idealismus, atd. je zde dogmatismus

Naše egoistická řeč se točí okolo dogmat, máme mnoho svatých egoistických dogmat, a pokud se někdo drze pokusí tato svatá egoistická dogmata kritizovat, tak jej zavřeme do vězení, nebo do psychiatrické nemocnice, kritika smí jít v egoistickém dogmatismu jenom z vrchu dolů! Co je zde dovoleno těm, co jsou nahoře, to je zakázáno těm, co jsou dole, bylo a bude, dobytka je zde mnoho, ale koryt je málo. Když na stará egoistická dogmata lid nevěří, tak vzniknou nová egoistická dogmata, takto zaniklo bezcharakterní náboženství, a místo něj je zde bezcharakterní politika, blíží se zánik bezcharakterní politiky a místo bezcharakterní politiky, zde bude bezcharakterní umělá inteligence

Základem egoistických dogmat je bezcharakternost, proto nad námi jsou vždy a všude jenom bezcharakterní kariéristi, a je jedno, jestli je zde kapitalismus nebo socialismus! Niccolò Machiavelli a George Orwell nastavili zrcadlo pokrytecké bezcharakterní kultuře, tím že ukázali jasně to, že dobrota je zde žebrota, z vlka nelze násilím udělat ovci, o tom je selhání svatých dezinformací, a nárůst konzumace drog, člověk je člověku vlkem, o tom to zde bylo a bude! Pokud jsi vnitřně prázdný, tak příčinou je to že sloužíš lži, dokud nebudeš sloužit pravdě, tak se neuzdravíš, pravda je v lidové moudrosti a lež je v politice a náboženství.