Ideologismus je třeba eliminovat

P1070217

Ideologismus je založen na tom, že se lidem násilně mediálně a pomocí školství přeprogramuje mozek tak, aby se z lidí udělali otroci vládnoucí centrální elity, klasikou je zde; Bible, Korán, Bhagavadgíta, atd. náboženství, politika, reklama, pohádky, atd. je programovým systémem jak z lidí učinit idioty. 

Vesmír a život nestvořil Bůh, vše vzniká díky příčině na následku a evoluce staré novým nahrazuje, smrtí vše zde končí, není peklo ani nebe, je jenom tento pomíjející okamžik, ve kterém jsme všichni ubohými loutkami, které ovládá situace a naše priority. 

Já jsem ten, koho máte slepě následovat, na cestě která vede tam, kde vám všem bude lépe, to vše je lež jako věž, není zde cesta tam, kde vám všem bude lépe, lépe je jenom těm co vás vedou a tím z vás udělali svoje otroky a sluhy, dobrota je žebrota. 

Ideologismus je třeba eliminovat, je to stejný problém jako problém s hmyzem, který nám saje krev, mocní a bohatí lidé nám sají naší krev a roznášejí při tom nemoci, je třeba tento bodavý hmyz eliminovat bez milosti.

Svěříme moc a bohatství umělé globální inteligenci a místo lidí zde budou roboti, co budou pracovat jako roboti. Lidi se přemístí na Sibiř, aby se zde mohli evolučně zdokonalit díky těžkým životním podmínkám, nadbytek lidi rozděluje, a nedostatek je spojuje, o tom to přeci je!
Reklamy

Politika je továrna na dezinformace

P1070163

Krize je zde díky politickému amatérismu. Když spatřuji v televizi politiky tak si myslím, že to jsou záběry z psychiatrické nemocnice v Bohnicích, z díla je spatřen přeci tvůrce! Co je to politika? Politika je továrna na dezinformace. Vše se dneska dělá průmyslově, a tak se i průmyslově vyrábějí pomocí politiky dezinformace! 

Prý nemůžeme lidem u nás zvednout jejich kupní sílu, protože to by nefungovala ekonomika? Otrokář nechce, aby se měli otroci dobře, ale on sám se má velmi dobře, je to jenom o parazitování, kdy silné parazituje na tom, co je slabé. Nadbytek je zde možný díky nedostatku, aby zde mohl být někdo dolarovým milionářem, tak zde musí být někdo jiný bezdomovcem. 

Pokud je zde nadbytek otroků, tak se otroci eliminují ekonomicky pomocí malých platů, nebo se eliminují v pracovních táborech a vězeních. Dochází u nás k tomu, že zisk z naší práce mizí do ciziny, zde politici totálně selhali, ano jsme kolonií a kolonialisté na nás egoisticky parazitují. 

Je třeba restartovat globálně celý konzumní systém, potřebujeme nového zaměstnance, který bude profesionálem, na kterého je spolehnutí, nahradíme genetické ubožáky za nové digitální systémy, v továrnách budou roboti pracovat jako roboti a místo státních zaměstnanců zde bude jenom GVKB umělá inteligence, lidi se odsunou do míst, kde není dosud civilizace, aby se mohli evolučně zdokonalit, díky těžkým životním podmínkám.

Ano, lidská práva i pro zvířata

P1070172

Pokud se lidi budou někdy chovat jako lidi, tak potom je možné sepsat lidská práva, zatím se lidi nechovají jako lidi, a chovají se jako zvířata, takže se s lidmi zachází logicky jako se zvířaty. Znáte osobně někoho, kdo se nechová jako zvíře? Konzumní egoistické společnosti porušují lidská práva, a jednají s člověkem jako se zvířetem, kde je vlastně hranice mezi myšlením zvířete a myšlením člověka?
Zvíře má zvířecí priority a lidi mají lidské priority, zvířecí prioritou je být úspěšný a mít se dobře, lidskou prioritou je, aby byla společnost úspěšná, a všichni lidi se měli dobře, tam kde nejsou; mocní a bezmocní, bohatí a chudí, páni a sluhové, tam jsou lidi. Logicky čím větší jsou rozdíly mezi bohatými a chudými, tím více se lidi chovají jako divoká zvířata, následkem jsou; války, revoluce, terorismus, fanatismus, vandalismus, drogy, mafie, kleptokracie, atd.

Ano, politiky k ničemu nepotřebujeme

P1050263

Proč cizinci u nás tak rádi něco u nás kritizují? Je to proto, že je jim zde vše cizí, pokud my vyrazíme do ciziny, chováme se stejně, není vlastně na světě národ ten, který by se dokázal zavděčit všem cizincům, všude se jistě najde něco, co je možné kritizovat. Problémem je to, že starého psa, už nikdo novým kouskům nenaučí, na toto klasické téma už reagoval kdysi i Ježíš Kristus, a pravil, aby si každý cynický kritik, vyndal z oka trám, než začne poukazovat na třísku v cizím oku. 

Kritika jako taková není špatná ani dobrá, pokud je v optimální normě, jakmile něco není v optimální normě tak je příčinou vždy hloupost, z dálky může prezident nebo ředitel vypadat jako moudrý člověk a z blízka poznáme, že je to hlupák, nikdo není z lidí dokonalí, proto církev vyhlašuje někoho za svatého teprve po jeho smrti, aby zde u nemohli být důkazy, o jeho ubohosti a nedokonalosti. 

Když začínal internet tak mohli lidi komentovat to, co bylo na internetu napsáno bez problémů, brzo se ale ukázalo, že lidi tuto možnost komentovat začali zneužívat, a tak se někde možnost komentovat zakázala, nebo se začali komentáře přísně cenzurovat, a tak se komentáře objevili až po schválení. 

To mě vedlo k zamyšlení, jak by lidský svět vypadal, pokud by naše psychické a fyzické vstupy a výstupy byli vybavené dokonalou cenzurou, každý by měl v hlavě cenzurní GVKB čip, pokud by jste chtěli říci neslušné slovo, tak by to GVKB čip zablokoval a stejně tak pokud by jste mohli slyšet někde neslušné slovo, tak by to čip taky zablokoval, pokud by někdo chtěl lhát nebo krást, tak by to zase čip zablokoval.

Nebylo by ani možné dát druhému facku, nebo pít alkohol a kouřit cigarety, nebylo by možné se ani mračit, a každý by se jenom na druhé usmíval. Takto by konečně zvítězila láska a pravda, nad nenávistí a lží, protože globálně každé lidské ego, by bylo trvale v GVKB kleci. Představte si politiky, jak nemohou lhát a krást, nejspíše by se ukázalo to, že politiky co neumí lhát a krást, už k ničemu nepotřebujeme.

Svaté hovno, jež jsi nad námi, přijď tvoje posrané království

P1050256

Je snadné se přiblížit pomocí sladkých slov k cizím lidem, ale je to jenom komerční divadlo a obchod, je třeba vědět, co lidi podvědomě opravdu chtějí, a to jim i nabídnout, jenom tak se z hříšného člověka, stane svatá celebrita. Někdo zde vykolejil a jiný jede jako rychlík co cíle, každý je v jiné situaci, každý potřebuje osobní přístup, který mu pomůže být tím čím je.

Já jsem jako Bible z poloviny starý zákon a z poloviny nový zákon, všechny zákony vycházejí z našich pudů, potřebujeme nejprve uspokojit naše pudy a potom můžeme myslet na to ostatní. 


Vždy mě na internetu každý pozná, protože můj styl je zcela jiný než styl ostatních lidí, už před 12 lety mě na internetu každý znal a za trolla mě většinou každý správce stránek i považoval.

Svaté hovno, jež jsi nad námi, přijď tvoje posrané království, buď zde vůle tvá, jak nahoře tak i dole, potravu pro tělo i duši nám dej, odpusť nám to, že na všechno rádi sereme, chraň nás před tím, aby na nás někdo z vrchu sral, amen. Víra dokáže zázraky, váš svatý kazatel, který je na hovno.

Ano, ubožáci si volí ubohé politiky

P1050747

Je třeba skončit s tím, že o nás bez nás budou rozhodovat ubožáci, chceš být v centru konzumní společnosti jako politik, tak ukaž z díla svoje profesionální kvality, slova mohou klamat, ale dílo klamat už nemůže. Je to zde neustále o vymývání mozků pomocí dezinformací, když už vymývání mozků elitě nestačí, tak následuje diktatura a hon na kritiky a cyniky. 

Když sleduji politiky v televizi tak nechápu, jak mohl někdo zvolit takové ubožáky, kde je příčina tohoto problému? Problém je zde v kontrole, která selhala a tak se ubožáci dostali do politiky, je třeba vytvořit GVKB globální kontrolu, která bude kontrolovat to, aby se na vysoká politická místa nemohli dostat ubožáci, díky kterým je zde zaostalost a tím i blbá nálada.

Proč si hříšníci zvolí za prezidenta hříšníka?

P1050924

Mnozí namítnou, že moderní lidi nevěří na Boha a tak může být prezidentem i veliký hříšník, to je jako tvrdit že lidi nevěří na spravedlnost, a tak může být soudcem lhář a zloděj. Z díla se pozná tvůrce, vše zde jsou jenom příběhy, které píše život nebo situace, pokud si volíme prezidenta, tak si volíme příběh, ve kterém budeme dlouho žít, a prezident republiky je centrem tohoto příběhu. 

Když jsem tam, kde je mnoho knih, a otvírám knihy tak zjišťuji, že lidi už neumí psát knihy, a proto už není logicky ani zájem o to číst knihy. Problémem je zde to že lidi nejsou psychicky samostatní a tak jenom kopírují to, co jejich smysly zaznamenali a nejsou schopní přijít s něčím co je originální. 

Všechny populární knihy se píší podle pravidel, která zaručují popularitu, z psaní knih se stalo jenom řemeslo a nebude to už trvat dlouho a začnou knihy psát počítače, potom začnou počítače i samostatně vytvářet filmy a virtuální realitu, člověk už nebude muset chodit do školy, protože profesionální a uměleckou práci, za lidi udělají počítače a roboti. Když říkám lidem to, že za několik let bude vysoká škola, už každém k ničemu, tak mě nevěří a žijí v iluzi, že jim vysoká škola zajistí jistou dobrou práci na celý život. 

Lid nechce sliby, které se nesplní, lid chce prezidenta, který ví jak lidem pomoci a nabídne i lidem geniální programy které eliminují blbou náladu. Vše jde změnit tak že to bude lepší, jak si to uděláme takové to i budeme mít, je třeba vyčistit politický chlív od parazitů kterým šlo jenom o to jak sobecky parazitovat na pracujícím lidu pomocí; zákonů, předpisů, norem, vyhlášek, papírování, centralizace, digitalizace, regulací, dotací, výjimek, klientelismu, korupci, atd. Můj program je jednoduchý eliminovat neustále amatérské chyby, i za to cenu, že s tím nebudou hříšníci souhlasit.

Ano, musíte se modlit k Satanu

P1060928

Bůh řek netrhat protože jsou jedovatá, a Satan řekl, nejsou jedovatá je možné je trhat. Tím jablkem byla kulturní civilizace, kulturní civilizace znamená to, že se změní priority, není už prioritou svoboda, ale prioritou je otroctví výhodám a jistotám. Vše je obchod, pokud něco získáš tak i něco musíš ztratit, vše je otázkou volby, je to jako volba, mám číst myšlenky od Svaté celebrity, nebo je nemám číst? 
Jakmile lidi opustili přírodní ráj tak jejich pánem je už jenom Satan, a lidi jsou jenom mrtvoly na dočasné dovolené, králem přírody je Bůh a on se nezajímá o mrtvoly na dovolené, proto modlení k Bohu, je k ničemu musíte se modlit k Satanu. Ježíš Kristus byl pekelně moudrý, protože on je synem Satana, proto on vstal po ukřižování z kříže, protože syn Satana je nesmrtelný, a on často zastupuje Satana. Vit Kouba je tiskový tajemník Boha a Satana, proto je on svatou celebritou.

Nenechte se koupit za koblihu

P1050994

Mnoho lidí se uzavřelo a tak má problémy které neumí vyřešit, je to jako s mobilními telefony, podle mě je telefon primárně určen na telefonování (Caterpillar CAT B25), fotoaparát na fotografování (Canon EOS 80D), notebook na práci a zábavu (Lenovo V310-15IKB), atd. nevěřte na univerzálnost je to jenom podvod, univerzálnost je past do které jste se chytili, podívejme se na školství, máte maturitu a nemůžete sehnat dobré zaměstnání, protože maturita je univerzální vzdělání. Já jsem váš pravý prezident ten, kdo mě následuje, ten nemá problémy, jde jenom o to mít správné priority. 

Moje desatero

1. Nekrást 

2.Nelhat 

3.Asketismus 

4.Nenásilí 

5.Skromnost 

6.Pokora 

7.Moudrost 

8.Pracovitost 

9.Čistota 

10.Otevřenost.

Proč zde chtějí dělat prezidenta nepřizpůsobiví ubožáci

P1060025

Podívejme se na kandidáty z blízka a zjistíme, že na prezidenta kandidují jenom samí nepřizpůsobiví ubožáci. Je třeba začít vybírat kandidáty podle díla, které pro společnost vykonali, nemůžeme vybírat kandidáty, co se řídí heslem, kdo nic nedělá, ten nemůže nic zkazit. Je třeba vyčistit konečně elitu od hlupáků a lenochů, stát není dojnou krávou pro parazity. 

Zaostalost naší politiky je způsobená tím, že zde místo politiky byli velmi dlouho jenom svaté diktatury, pro které byl obyčejný člověk jenom loutkou, se kterou si mohla všemocná diktatura dělat, co jí napadlo. Je třeba přistoupit k restartování konzumní civilizace a nahradit lidi za roboty, nejsou lidi tak nejsou ani s lidmi problémy, každý člověk je nahraditelný za inteligentního robota, na baterky.