Kategorie
730

Ano, ryba smrdí od hlavy prezidentů a ředitelů

Ano, vyčistíme to v EU od informační špíny. Čistota je základem pro fungující EU, nestačí se starat v EU jenom o čisté oblečení a čisté prostředí kde žijeme, je třeba to v EU vyčistit od informační špíny. Dáme lidem do hlavy EU čipy a odřízneme tak lidské mozky od reality, ve které je dneska mnoho […]

Kategorie
730

Minulost naší kulturní civilizace je plná invazí které vše násilně změnili

Invaze inteligentních levných robotů. Minulost naší kulturní civilizace je plná invazí které vše násilně změnili, jsou malé invaze o kterých se nehovoří a jsou veliké invaze, o kterých se hovoří, protože nám tyto veliké invaze způsobují problémy, se kterými jsme nepočítali. Invaze může být; ekonomická, politická, náboženská, vojenská, přírodní, atd. Už brzo zde bude invaze […]

Kategorie
730

Poslední šancí pro lidi bylo být státním zaměstnancem

Roboti s kravatou berou práci vysokoškolákům. Když roboti brali práci dělníkům, tak jsem mlčel, když roboti brali práci lidem s maturitou tak jsem mlčel, když roboti s kravatou, brali práci vysokoškolákům, a já jsem byl velmi dlouho bez zaměstnání, tak jsem křičel a prosil o pomoc bližní a stát, jenže nikdo mě už neslyšel. Jak […]

Kategorie
730

Problémem je u blbců absence sebekritiky

Vytočila vás zase srážka s blbcem, proč je zde vlastně tolik blbců, se kterými se musíme neustále srážet? Problém je v tom že lidi dělají chyby, a odmítají se ze svých chyb poučit, komu není rady tomu není pomoci. Blbec je parazit který se psychicky uzavřel do svojí egoistické konzervy, a odmítá z té egoistické […]

Kategorie
730

Snaha o dokonalost je klíčové dogma

Ano, idioti jsou všude. Mnozí idioti žijí v naivní naději, že je na světě skryté místo, kde nejsou idioti a že tam by bylo možné před idioty uniknout, musím všechny idioty zklamat, takové místo na světě nikdy nebylo a nikdy nebude, dokud zde budou idioti existovat. Ten druhý je totiž idiot, sebekritika u idiotů vyšla […]

Kategorie
730

Politika je hra na dokonalost

Naše lidská kultura je postavená na kultu dokonalosti, přitom dokonalost je jenom iluze, každý člověk je nedokonalý z díla jistě spatřujeme nedokonalost lidí. Začíná to pohádkami kde jsou samé zázraky a dosažení dokonalosti je snadné a pokračuje to vírou v boha, nebo syna božího, končí to vírou v politiku, která nám slibuje že se budeme […]

Kategorie
730

Vadné systémy je třeba opravit nebo recyklovat

Co si myslíte o cizích lidech? Cizí lidi jsou jenom naprogramované stroje, jde o to v jakém stavu je stroj a v jakém stavu jsou programy které stroj ovládají, vše je zde o práci a práce je výkon realizovaný v čase a pro výkon je potřebný příkon. Společnost nebo organizace to je jenom továrna plná […]

Kategorie
730

Rozděluji lidi na opravitelné a neopravitelné zmetky

Lidská společnost je jako internet, každý člověk je počítačem napojeným na internet a je závislý na internetu. Vláda v; USA , EU, Čína, Indie, Rusko, atd. to je počítačové centrum, kde je mnoho centrálních počítačů o které se starají profesionálové. Každý počítač je jako strom který rodí ovoce, mnoho stromů ale nerodí ovoce, a tak […]

Kategorie
730

Originalita nejde ničím nahradit, jak být originální o tom je úspěch na YouTube

Veliká konkurence znamená to že vaše začátky budou těžké, úspěch přichází bohužel za mnoho let! Většina by chtěla úspěch do měsíce, tak to na YouTube nefunguje, základem není to co pracně natočíte, ale to co napíšete za název videa a za popis videa, to je nejčastější chyba lidí co začínají s YouTube, že podcenili to […]

Kategorie
730

Stvořitel je perfekcionista a nestojí o to aby mu člověk konkuroval

Pokud by zde nebyli v minulosti žádní perfekcionisté tak bychom zde neměli; daně, clo, poplatky, regulace, výjimky, dogmatismus, protekci, kariérismus, drogy, prostituci, mafie, revoluce, války, epidemie, hladomory, extremismus, vandalismus, atd. ten kdo by nebyl silný a chytrý, ten by jistě zemřel hlady, nebo by jej někdo zabil. Naše konzumní civilizace existuje díky perfekcionismu, všimněme si […]