Proč uctíváme a milujeme parazity?

P1080139

Vše je zde pokrytecké egoistické divadlo, a lháři co jsou zloději, se naučili profesionálně hrát toto divadlo, podívejme se na ty lidi, co jsou nahoře, a mají zde výhody a jistoty, úspěch je pro lháře a zloděje drogou, a pro úspěch nemají daleko ke lži a krádeži. Podívejme se na přírodu, divoké zvíře je zlé a ochočené zvíře je hodné, o tom je princip naší kultury, kdy ti co jsou nahoře, se snaží si ochočit ty, co jsou dole, ti co jsou nahoře, se stali profesionálními parazity, bez citu a charakteru, peníze jim nesmrdí, a je jim jedno že je po nich potopa. 

Nechtějte vědět, kolik stojí náš stát všichni státní zaměstnanci? Veliké daně, veliké clo, veliké poplatky, veliké ekonomické odvody do; NATO, EU, OSN, atd. to vše je zde proto, aby se měli dobře státní zaměstnanci, a jejich kamarádi, vše jsme rozkradli a vytunelovali, po nás potopa, o tom náš stát bohužel už velmi dlouho je, podobná je situace i v podnikání a obchodu, všude je to jenom o parazitování a vydírání. Vlastně zde není; feudalismus, kapitalismus, socialismus, atd. je zde jenom egoismus, vše se zde točí milion let jenom kolem lidského lakomého ega. 

Podívejme se na sociální politiku, co to je, je to lež a krádež posvěcená zákonem, a chráněná; armádou, policií, soudy, byrokracií, atd. ryba smrdí od egoistické mocné a bohaté hlavy! Nemůžete chtít, aby se klíště dobrovolně vzdalo možnosti vysávat svého hostitele, ano, ti co jsou nahoře, to jsou klíšťata, co vysávají naši ekonomiku. Spíše by velbloud prošel uchem jehly, než by se prezident nebo ředitel, dobrovolně vzdal svojí vysoké funkce, o tom naše egoistická kultura všude už mnoho století je. 

Prý by měla být zavedená povinnost, chodit k politickým volbám hlásá náš prezident? Jaké to jsou demokratické volby, když mám na kandidátce předtištěná jména kariéristických parazitů, to nejsou volby, to je mediální divadlo! Svoboda znamená neomezenou možnost volby, a to by v politice znamenalo, že mohu na kandidátku napsat, jakékoli jméno dospělého člověka co žije na této planetě. Každý kdo je dneska nahoře, to je jenom mýdlová bublina, co brzo praskne, a nic po ní nezůstane, vše je zde evolučně dočasně, jenom smrt je zde trvale. Nejmocnější na světě byla a bude pravda, pokud pravdu nahradíme lží, tak jsme si podřízli větev, na které sedíme!

Hříšníci se nemodlí

P1080175

Správná modlitba

Ego, jenž jsi v nás, přijď království tvé egoistické, buď vůle tvá egoistická jak nahoře, tak i dole. Úspěch a štěstí dej nám dnes, a odpusť nám naše amatérské chyby, a neuveď nás v pokušení, být dobří ke zlým lidem, ale zbav nás od našeho toužení, co je nám soužením.

Lidi vytvořili veliké množství chybných modliteb za mnoho století, protože ty modlitby vždy vytvářeli ubozí hříšníci, z díla se pozná tvůrce, hříšník nemůže stvořit modlitbu, která nebude hříšná. Mnozí podvodníci hlásají, já jsem zástupce boží, a jsem i váš svatý pastýř, kterého je správné následovat. Žijeme ve světě lhářů a zlodějů, dobrota je v tomto světě jenom žebrota. 

Je třeba začít konečně zlé jinověrce napichovat na kůly, je jenom jedna víra, a to víra v lakomé ego, bez ega nemůže zde žádný člověk existovat! Všechny lidské ideologie jsou postavené na altruismu, a proto dělají z lidí hlupáky a chudáky. Největší altruistický vynález jsou peníze a soukromé vlastnictví, díky penězům a soukromému vlastnictví, je snadné z lidí udělat hlupáky a chudáky. 

Všechny svaté knihy jsou plné dogmatických dezinformací, co se snaží udělat z lidí hlupáky a chudáky! Z utrácení poznáváme snadno to, že ti co jsou nahoře, hlásají dobrotu, ale sami jsou zlí, jsou tedy bezcharakterními alibistickými pokrytci. Za vším je toužení co je naším soužením, každý touží po tom, co miluje a potřebuje, jsme loutky ovládané tím, po čem toužíme. Vše je zde jako ve sportu, buď máš na to, že vyhraješ, nebo na to nemáš, a potom ani nemá cenu se pouštět do soutěže a boje, o hodnoty. 

Nenechte se zatáhnout nikdy do soutěže nebo boje, kde nemáte šanci na to být vítězem, podívejte se na lidi, co chtěli studovat vysokou školu a brzo zjistili, že na to nemají inteligenci, stejné je to v principu i s podnikáním a obchodováním. Podívejte se na války, elita je schovaná v zázemí ve svých palácích, a ubožáci za ní nasazují svoje životy v zákopech plných špíny a bahna, a nic z války vojáci nemají, vše je zde o tom nebýt dole, ale být nahoře, proto je zde vše uzavřeno pomocí kast a tříd, aby se ubožáci nemohli dostat snadno nahoru. 

Ano, zrušíme v EU peníze a soukromé vlastnictví, tak nám bude líp

P1080221

Peníze způsobují v EU lidem mnoho problémů, a když je v EU zrušíme tak tyto problémy zmizí, mnozí si okamžitě vybaví komunismus, ve kterém nejsou chudí a bohatí lidé, komunismus zde ale na světě nikdy nikde nebyl, byl zde všude jenom socialismus! Peníze jsou jako hůl, o kterou se opírají ti, co jsou psychicky nemocní, v přírodě nejsou peníze, ani nic co by se penězům podobalo, a přesto příroda funguje bez problémů. 
 
Moderní doba nám nabízí možnost v tom, že na práci fyzickou a psychikou zde budou stroje a počítače, pro lidi za sto let zde už žádná práce stejně nebude! V civilizaci budou jenom GVKB roboti, a lidi budou globálně přemístění do rezervací, a zde se pro lidi zavede GVKB čipový přídělový systém, na to co každý potřebuje ke svojí existenci. Peníze jsou následkem našeho lakomého egoismu, a neochoty být k cizím lidem dobrý. 
 
Pochopitelně že ti, co zde mají na kontech miliony, nebudou chtít zrušit peníze, naopak ti co mají jenom samé dluhy, a pracují za minimální mzdy, budou chtít zrušit peníze. Se zrušením peněz automaticky přichází i zrušení soukromého vlastnictví, lidi budou vlastnit jenom základní věci osobní potřeby, jako je oblečení. Když v EU zaniknou peníze a vlastnictví, tak zaniknou i; konflikty, války, ideologie, dogmata, extremismus, vandalismus, rasismus, lež, krádež, atd. takto zvítězí láska a pravda nad nenávistí a lží.

Ano, vysokoškoláků je na světě jako much

IMG_8647

Období, ve kterém platilo něco trvale končí, přichází období, ve kterém vše platí dočasně, místo knih zde jsou stránky na internetu, které jsou neustále optimalizované a aktualizované, končí období dlouhých románů o ničem a velikých svatých knih, plných chyb a lží. Konzumenti se změnili, z hloupých ovcí co spásali trávu, se začínají stávat chytří vlci, co chtějí zabíjet ovce, a mít tak jako pokrm maso. Končí období adolescence a přichází období skepticismu, věříme jenom tomu, co si dobře ověříme, začínáme chápat to, že vše v nás a okolo nás je v pohybu, následkem toho je to, že je zde vše dočasně, bohové jsou už jenom módní symboly, na které není poskytována už žádná záruka. 
Charakter je dneska chybou, správné je být bez charakteru, a neustále se měnit podle situace, ve které žijeme, jsme tím, čemu nejvíce sloužíme, každý člověk je sluhou toho co miluje a potřebuje, mnozí zde mohou hrát divadlo, aby vypadali lépe, jenže nikdo nemůže nosit trvale na tváři masku, a jakmile jí sundá, tak poznáme to, že je on jenom bezcharakterním kariéristou. Přichází období digitální vizualizace, místo investic do stavebnictví, se začíná investovat více do odstranění zaostalosti, protože vše co je zaostalé, to nám problémy způsobuje. 
Začíná období, ve kterém se svět začíná stávat multikulturně globální, snaha stavět ploty a investovat do armády a policie je chybou, musíme přijmout fakt, že období ve kterém si pyšní diktátoři, rozdělili konzumní svět na mnoho malých dílů končí. Poroučí zde ten kdo má vše pod kontrolou do té doby, než nad vším ztratí kontrolu, co je příčinou ztráty kontroly nad tím, čemu zde poroučíme? Příčinou ztráty kontroly je amatérismus, jenom profesionál může mít vše pod kontrolou, podívejme se na zániky u; systémů, programů, podniků, obchodů, unie, království, národů, kultur, civilizací, umění, ekonomik, filosofie, politiky, náboženství, sekt, rodin, tradicí, rituálů, pověr, pohádek, atd. za každým zánikem, byl jenom amatérismus, amatérismus je jako rakovina, která jistě eliminuje to, co je touto rakovinou zasaženo. 
Z díla se jistě pozná to kdo je amatér a kdo je profesionál, nejhorší je pokud amatéři z centra řídí národy a korporace, je třeba eliminovat amatéry z vysokých funkcí, období ve kterém byla pod svícnem tma musí skončit! Přichází doba, ve které se globálně starým vysokoškolákům nastaví zrcadlo, a v něm spatří svoje amatérské chyby, a buď se změní, nebo budou muset odejít z vysokých státních a podnikových funkcí, každý starý vysokoškolák, je snadno nahraditelný mladým vysokoškolákem, vysokoškoláků je na světě jako much, a pokud na to starý vysokoškolák nemá už profesionálně, tak bude systémově eliminován.

Ano, vládne nám elita třetí kategorie

IMG_8648

Z díla je spatřen tvůrce, dílem elit je kupní síla obyvatel, všechny ostatní statistiky, jsou k nám ničemu, protože žijeme v globální konzumní kultuře, a bez peněz na kontě, se z lidí stává ubohý dobytek s nulovou hodnotou. Za vším jsou peníze a vše vyřeší peníze, pokud od nás peníze odcházejí mnoho generací do ciziny tak je zde logicky mnoho generací blbá nálada, ano jsme v EU kolonií a kolonialisté z nás učinili ubohé otroky na banánové plantáži, protože je zde banánová republika. Nejdříve zde byli kolonialisté, co měli sídlo ve Vídni, potom se sídlo kolonialistů přesunulo do Moskvy, dneska je sídlo kolonialistů zase v Bruselu. Naše vlády to byli vždy jenom sluhové kolonialistů, proto je možné tyto politické a ekonomické elity, nazvat elitami třetí kategorie.